Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Djeca koja su izložena dvjema kemikalijama koje se naširoko primjenjuju u pakovanjima za hranu, imaju veću vjerojatnost da će biti pretila ili pokazati znakove predstadija dijabetesa nego djeca koja su manje izložena tim tvarima.

Znanstvenici su otkrili da je jedan oblik ftalata koji se koristi u izradi mekane plastične ambalaže prisutan u urinu i povezan s povećanim rizikom inzulinske rezistencije u djece i mladih. Također je otkriveno i da je bisfenol A ili BPA koji se koristi u izradi aluminijskih posuda povezan s pretilošću i širim strukom u mladih.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), čak jedno od šestero američke djece i mladih je pretilo!

"Neosporno je da u ovoj epidemiji pretilosti ulogu imaju nezdrava prehrana i nedostatak tjelesne aktivnosti… ali kemikalije u našem okolišu koje su postale sveprisutne mogući su dodatni čimbenici“, napisao je dr. Leonardo Trasande, pedijatar sa Sveučilišta New York.

Analizirani su podaci Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani u periodu 2003.-2008. u kojemu su ispitivani uzorci krvi i urina u 766 djece i adolescenata dobi 12-19 godina.

U urinu je otkrivena tvar iz skupine ftalata, poznata kao di-etilheksilftalat (DEHP), koja je blisko povezana s mogućnošću da se u teenagera razvije inzulinska rezistencija, preteča dijabetesa melitusa. DEHP se koristi u izradi plastičnih boca namijenjenih recikliranju. Manje od 15% sudionika ispitivanja s najnižim razinama DEHP imalo je inzulinsku rezistenciju, u usporedbi s 22% onih s najvišim vrijednostima.

Znanstvenici navode da njihovo otkriće ne dokazuje da je jedenje hrane iz plastične ambalaže koja sadrži ftalate uzrok inzulinske rezistencije. Primjerice, moguće je da djeca koja već imaju inzulinsku rezistenciju i imaju nezdrave prehrambene navike, piju i jedu više proizvoda koji su pakirani u toj ambalaži i da se odatle u njihovom urinu izlučuju ftalati.

Međutim, kemikalija može utjecati na sposobnost tijela da izlučuje inzulin kao odgovor na razinu šećera. Zato se roditeljima savjetuje da izbjegavaju kupovati plastičnu ambalažu koja sadrži DEHP.

U drugom istraživanju kojega je predvodila dr. Joyce Lee iz the University of Michigan Ann Arbor, uspoređivana je razina BPA u urinu u šesto- i osamnaestogodišnjaka s ostalim pokazateljima zdravlja.

U ispitivanju 3,370 djece, BPA – industrijska kemikalija koja može oponašati etsrogen u tijelu, nije bila povezana s razinom šećera u krvi i inzulinskom rezistencijom. Međutim, djeca koja su imala veće vrijednosti BPA u urinu, češće su bila pretila i imala povećani omjer opsega struka i visine u odnosu na one s nižim vrijednostima BPA.

Ukupno je 18% djece bilo pretilo, temeljem krivulja rasta prema CDC-u. U usporedbi s djecom koja su imala niže vrijednosti BPA, 25% djece s najvišim razinama BPA imalo je dvaput veću vjerojatnost da će biti pretila prema važećim kriterijima.

"Ovi rezultati uzrokuju povećanu zabrinutost radi sve veće upotrebe BPA u pakovanjima za hranu. Naša su djeca svakodnevno izložena različitim kemikalijama za koje ne znamo kakve utjecaje imaju na njihovo zdravlje. Iako dokazi o štetnom djelovanju BPA na zdravlje djece nisu konačni, kao kliničar, savjetujem roditeljima da pokušaju na najmanju moguću mjeru smanjiti kupovinu hrane u plastičnoj ambalaži koja sadrži BPA. Također, svakako treba izbjegavati podgrijavanje hranu u plastičnoj ambalaži u mikrovalnoj pećnici, budući da se te kemikalije oslobađaju u hranu“, rekao je dr. Lee.

Neki se stručnjaci s tim se ne slažu, jer smatraju da je „pogrešno koristiti urin kao pokazatelj izloženosti, budući da se izlučuje onaj BPA kojega je osoba unijela tijekom dana. Da biste znali kolika je izloženost, trebate odrediti razine tvari u krvi“, napisao je dr. Robert Brent iz Alfred I. DuPont Hospital for Children iz Wilmingtona, Delaware.

Prošle godine, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) zabranila je upotrebu BPA za izradu dječjih bočica, ali je napomenula da nema dovoljno dokaza za općenitu zabranu BPA.

Znakovito je, međutim, da FDA nije odredila razinu ftalata dozvoljenu u hrani, napisao je Trasandeov tim stručnjaka.


 

Pediatrics, online 19.8.2013. Reuters Health

  Novosti - Sve