Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Uporaba dopaminskih antagonista u liječenju psihotičnih oboljenja izgleda da je povezana s malim, ali statistički značajnim porastom rizika nastanka raka dojke.

Rezultati iz ranijih animalnih pokusa ukazivali su povezanost između dopaminskih antagonista i nastanka raka dojke. Pretpostavlja se kako je opisani učinak posredovan osobinom lijekova iz ove skupine da utječu na razinu prolaktina, za kojega se čini da može inducirati malignu transformaciju tkiva dojke u eksperimentalnim modelima.

Dosadašnja epidemiološka istraživanja u ljudi bila su ograničena, a rezultati neujednačeni.

U ispitivanju spomenutog odnosa znanstvenici iz Brigham and Women's Hospital u Bostonu, analizirali su podatke 100.000 žena koje su (otprilike polovica ispitanica) uzimale lijekove iz skupine dopaminskih antagonista u razdoblju između 01. siječnja 1989. i 30.lipnja 1995. godine. Sve ispitanice su bile starije od 20 godina.

Pacijentice koje su uzimale antipsihotike na bazi dopaminskih antagonisti imale su 16% veći rizik nastanka raka dojke u odnosu na pacijentice koje nisu uzimale ove lijekove. Ukupna kumulativna doza primljenog lijeka bila je u direktnom odnosu s rizikom nastanka raka dojke.

Uporaba antiemetika na bazi dopaminskih antagonista također je bila povezana s povišenim rizikom nastanka raka dojke.

Preliminarni rezultati ove studije nisu niti u kojem slučaju indikacija za prekid terapije antipsihoticima, naglašavaju znanstvenici, ali se svakako preporučuje intenzivnije kontrolirati ove pacijentice.
 

Arch Gen Psychiatry 2002; 59:1147-1154


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve