Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Ukoliko PAPA test pokazuje atipične skvamozne stanice neodređenog značenja - ASCUS, a test na humani papiloma virus je negativan, u većini slučajeva promjene će same nestati tijekom razdoblja od dvije godine, ukazuje kinesko istraživanje.

Regresija promjena može trajati i nešto dulje u žena kod kojih od ranije postoji cervikalna lezija, navode znanstvenici sa sveučilišta ″Peking Union Medical College Hospital,″ Peking.

Njihovo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology ukazuje da HPV-negativne žene čine više od 50% ginekoloških pacijentica s promjenama u PAPA testu označenih izrazom ASCUS.

Retrospektivnu studiju koja je obuhvaćala 45 pacijentica s citološkim promjenama tipa ASCUS koje su bile HPV negativne, uključujući i 26 pacijentica koje su praćene u okviru rutinskog ili povremenog probira na karcinom cerviksa, istraživači su označili pojmom ″prirodni tijek citoloških promjena.″

Duljina prosječnog razdoblja praćenja iznosila je 9.3 mjeseca, odnosno 8.9 mjeseci kod pacijentica s regresijom citoloških promjena.

Sveukupno se citološka regresija promjena nalazi kod 55,6% pacijentica nakon 6 mjeseci, kod 84.4% nakon 12 mjeseci, odnosno kod 95.6% pacijentica nakon 22 mjeseca. Na citološku regresiju nisu imali utjecaj niti starosna dob niti menopauzalni status pacijentice.

Kumulativna stopa regresije bila je statistički signifikantno manja nakon godinu dana kod žena s ranijim lezijama cerviksa u odnosu na žene bez lezije cerviksa (73.7% u odnosu na 96.2%; p = 0.02). Ovaj je učinak bio još izraženiji u žena s citološkim promjenama tipa CIN iz skupine HSIL (p = 0.008).

″U slučaju perzistentnog nalaza abnormalne citologije, dopušteno je razdoblje praćenja 'wait-and-see' od dvije godine, posebice kod pacijentica s prethodnom cervikalnom lezijom,″ zaključak je autora.

″Unatoč ovako dugom razdoblju, poznavanje prirodnog tijeka i regresije promjena može u velikoj mjeri smanjiti strahove od 'atipičnog' tijeka.″

 

 

Am J Obstet Gynecol 2009;201:569,e1-6.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve