Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Obiteljska povijest dijabetesa povisuje rizik trudnice za nastanak gestacijskog dijabetesa, potvrđuju nova istraživanja.

Rizik pojavnosti gestacijskog dijabetesa mnogo je viši ako su od dijabetesa oboljeli brat ili sestra, nego ako dijabetes imaju jedan ili oba roditelja, navode američki znanstvenici iz University of Michigan Medical School, Ann Arbor.

Dobro je poznato da obiteljska povijest dijabetesa predisponira nastanak dijabetesa tipa 2 (neovisnog o inzulinu), ali je malo poznato o tome kako obiteljska povijest utječe na rizik nastanka gestacijskog dijabetesa kod žena.

U traženju odgovora na ovo pitanje, autori su istražili podatke 4,566 žena koje su sudjelovale u istraživanju ″National Health and Nutrition Examination Survey,″ od kojih je svaka imala najmanje jedno dijete. Kod 97% ispitanica nije ranije postavljena dijagnoza dijabetesa, kod 1% ispitanica dijagnosticiran je gestacijski dijabetes, a 2% ispitanica su imale dijabetes tip 2.

Roditelji s dijabetesom povisuju vjerojatnost obolijevanja od gestacijskog dijabetesa u sličnom stupnju, navode istraživači u znanstvenom časopisu ″American Journal of Obstetrics and Gynecology″. I dok dijabetes kod oba roditelja osam puta povisuje rizik obolijevanja od dijabetesa, ovakva konstelacija povisuje vjerojatnost nastupanja gestacijskog dijabetesa ″tek″ dvostruko.

S druge strane, ukoliko brat ili sestra imaju dijabetes, rizik nastanka gestacijskog dijabetesa više je nego sedmerostruko povećan, dok je rizik kasnijega nastanka dijabetesa tipa 2 tek blago povišen.

Kada su istraživači pribrojili čimbenike ranog zajedničkog života kao što su edukacija i siromaštvo, ovaj rizik povezan s bratom ili sestrom oboljelim od dijabetesa i dalje je rastao. ″Povijest obolijevanja od dijabetesa samo kod braće i sestara možda ima i daleko veće značenje nego je do sada dokumentirano,″ navode autori.

Rezultati ukazuju da nastanak gestacijskog dijabetesa možda ima i različite obrasce nasljeđivanja nego dijabetes tipa 2, što bi moglo biti povezano s prekomjernom težinom i pretilošću.

Daljnja istraživanja ovih obrazaca mogla bi pomoći u identifikaciji žena koje imaju izraziti rizik nastanka dijabetesa tipa 2 nakon gestacijskog dijabetesa, dodaju istraživači, a ove žene bi trebale biti ciljna populacija ″za daljnje preventivne intervencije.″

 

 

Am J Obstet Gynecol 2009;201:576e1-6.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve