Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Kasnija pojava prve menstruacije povezana je s manjim rizikom kasnije pojavnosti endometrioze, dok je učestalost dismenoreje češća, objavljeno je znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology.

″Veliki nedostatak istraživanja o endometriozi je potencijalno uzročna procjena izloženosti utjecajima koji se mijenjaju tijekom vremena kao što je duljina menstruacijskog ciklusa, pri čemu su sakupljani podatci samo o novijim karakteristikama menstruacijskog ciklusa, ali ne i karakteristikama menstruacijskog ciklusa tijekom adolescencije kod oboljelih žena,″ navode australski istraživači sa Sveučilišta u Queenslandu, Bundaberg.

"Potencijalna uloga karakteristika menstruacijskog ciklusa u nastanku endometrioze ostaje kao i ranije otvoreno pitanje."

Cilj aktualnog istraživanja bio je ispitati ulogu atipične povijesti menstruacijskih ciklusa i simptoma u nastanku endometrioze, s posebnim naglaskom na vrijeme potencijalne uzročno-posljedične ekspozicije.

Karakteristike ranih menstruacijskih ciklusa, godinama prije pojave simptoma, uspoređivane su kod oboljelih žena (268 Australki kod kojih je kirurškim putem postavljena dijagnoza umjerenog ili teškog oblika endometrioze) i kontrolne skupine ispitanica (244 žene bez endometrioze).

Javljanje prve menstruacije u dobi iznad 14 godina statistički je znakovito u obrnutoj razmjeri s endometriozom (70% manja učestalost endometrioze). Pojava dismenoreje je u izravnoj pozitivnoj vezi s kasnijim nastankom endometrioze (2.6 puta češća pojava endometrioze). Premda je postojao trend povezanost kraćih menstruacijskih ciklusa i endometrioze, ova veza nije bila statistički signifikantna.

Čimbenici koji nisu bili povezani s kasnijim rizikom nastanka endometrioze bili su trajanje menstruacije, obilnost krvarenja, vrsta uložaka/tampona i prakticiranje spolnih odnosa tijekom menstruacije.

″Postoji smanjeni rizik pojavnosti endometrioze s kasnijom pojavom prve mjesečnice i povišeni rizik kod žena kod kojih se rano javlja dismenoreja,″ navode autori. ″ Analiza vremenske crte ukazuje da se ove karakteristike kod pacijentica s endometriozom pojavljuju prije nastupanja simptoma endometrioze.″

″Premda se u prošlosti dismenoreja smatrala simptomom endometrioze, izgleda da je dismenoreja prethodnik nastanka bolesti, a kraći ciklusi mogu ukazivati na povišeni rizik,″ zaključuju autori. ″Ostale karakteristike menstruacijskog ciklusa ne spadaju u rizične čimbenike, ali mogu biti simptomi. U najboljem slučaju mogu ubrzati postavljanje dijagnoze i početak liječenja.″

 

 

Am J Obstet Gynecol. Published online December 21, 2009.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve