Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


HPV test je u skupini žena starijih od 35 godina učinkovitiji u odnosu na citološki probir u otkrivanju intraepitelnih promjena vrata maternice visokog stupnja.

Testiranje na humani papiloma virus iz skupine visokog rizika osjetljivije je u otkrivanju intraepitelnih promjena vrata maternice visokog stupnja u odnosu na citološki probir. Pored toga, ako se HPV test radi prije citološkog probira dijagnosticirati će se manje slučajeva CIN-a visokog stupnja, nego ako se radi nakon citološkog probira.

U randomiziranom pokusu, talijanski istraživači su procjenjivali uspješnost HPV testa učinjenog samostalno ili u kombinaciji s tekućom citologijom (47,369 ispitanica) u odnosu na konvencionalnu citologiju (47,001 ispitanica) u probiru koji je obuhvaćao dvije faze, pri čemu je druga faza kod svih ispitanica bila konvencionalna citologija (PAPA test).

Tijekom istraživanja, kod svih pacijentica s abnormalnom citologijom je učinjena kolposkopija. Starije ispitanice (35-60 godina) s pozitivnim HPV testom su također kolposkopirane, dok su mlađe pacijentice s pozitivnom HPV testom (25-34 godine) kolposkopirane samo u slučaju nalaza abnormalnog PAPA testa ili ako je HPV test u više navrata bio pozitivan (″perzistirajuća HPV infekcija″). Tijekom druge faze ispitivanja, kod svih HPV pozitivnih ispitanica je učinjena kolposkopija.

Tijekom prve faze istraživanja, otkriven je približno isti broj pacijentica s invazivnim karcinomom u obje ispitivane skupine. U skupini konvencionalne citologije je otkriveno devet slučajeva, a u skupini gdje je prvo testiran HPV sedam slučajeva.

Tijekom druge faze istraživanja koja je provedena 3 godine nakon prvog pregleda, u skupini kod koje je ranije učinjena konvencionalna citologija otkriveno je devet novih slučajeva invazivnog karcinoma (od kojih se u 4 slučaja radilo o adenokarcinomu), dok u skupini kod koje je 3 godine ranije HPV test bio negativan, nije otkriven niti jedan slučaj invazivnog karcinoma.

Sve ispitanice s dijagnozom invazivnog karcinoma koja je postavljena u drugoj fazi istraživanja su pripadale skupini kod kojih je rađen normalan citološki probir u prvoj fazi.

Kod ispitanica starosne dobi između 35-60 godina tijekom prve faze ispitivanja, HPV test je otprilike dvostruko češće ukazivao na promjene tipa CIN 2-3 nego citologija, dok je kod ovih pacijentica u drugoj fazi istraživanja dijagnoza CIN 2-3 postavljena dvostruko rjeđe u odnosu na pacijentice kod kojih je inicijalno učinjena samo citologija.

U skupini pacijentica starosne dobi 25-34 godine tijekom druge faze istraživanja, CIN2 je dijagnosticiran više nego četiri puta češće u skupini s prethodno pozitivnim HPV testom, u odnosu na skupinu kod koje je ranije učinjena samo citologija, ova razlika nije postojala u drugoj fazi ispitivanja.

U pratećem komentaru ističe se da ovi rezultati potvrđuju veću učinkovitost HPV testiranja citologije u prevenciji invazivnog karcinoma vrata maternice i ukazuju da je u žena starijih od 35 godina HPV test bolji u smislu primarnog probira u odnosu na citologiju.

Visoka učestalost adenokarcinoma otkrivena tijekom druge faze probira potvrđuje ranije nalaze da je citološki probir manje učinkovit u prevenciji adenokarcinoma u odnosu na karcinom pločastih stanica.

Rezultati obje faze probira među starijim ispitanicama upućuju da je HPV test osjetljiviji test u odnosu na citologiju u otkrivanju CIN-ova visokog stupnja. Nasuprot tomu, rezultati kod ispitanica starosne dobi 25-34 godine ukazuju da će HPV test otkriti mnoge lezije tipa CIN1 koje imaju visoki postotak spontanog izlječenja, što može voditi nepotrebnom zahvatu s mogućim komplikacijama u kasnijoj trudnoći.

Prema važećim ACOG smjernicama, HPV test je pogodan za određivanje rizika za nastanak karcinoma cerviksa kod pacijentica starijih od 21 godinu s nalazom atipičnih skvamoznih stanica neodređenog značenja (ASC-US) ili kod postmenopauzalnih ispitanica s promjenama tipa LSIL.

Test se također može vršiti zajedno s citologijom u okviru primarnog probira kod žena starijih od 30 godina, ali ne bi ga trebalo raditi kod pacijentica mlađih od 21 godinu.

 

Lancet Oncol 2010 Jan 19; http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(09)70360-2
Lancet Oncol 2010 Jan 19; http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(09)70385-7


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve