Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Učinkovitost dienogesta u liječenju bolova kod endometrioze može se usporediti s leuprolid acetatom, pri čemu je njegova primjena sigurnija i bolje se podnosi, objavili su njemački istraživači u 19.on-line izdanju znanstvenog časopisa 'Human Reproduction'.

″Primjena dienogesta kao 'samo-gestagenske' terapije kod pacijentica s endometriozom predstavlja dovoljno učinkovit način liječenja boli kod endometrioze, kontrole krvarenja i bolje kvalitete života, pri čemu su izbjegnuta najsnažnija neželjena djelovanja GnRH analoga kao što je stanje hipoestrogenemije.″

Njemački znanstvenici sa Sveučilišta u Heidelbergu proveli su istraživanje kod 252 bolesnice s endometriozom, koje su slučajnim odabirom razvrstane u dvije skupine. Prva skupina pacijentica je liječena s 2 mg dienogesta peroralno, dok je druga skupina ispitanica primala intramuskularne injekcije leuprolid aceteta (3,75 mg) svakih 4 tjedna.

Istraživanje je trajalo 24 tjedna. Na kraju istraživanja skupina bolesnica s endometriozom koja je liječena dienogestom je na vizualno analognoj skali boli bilježila pad od 47.5 mm (skala od 0 do 100 mm, pri čemu 100 označuje nepodnošljivu bol). Ovo je bilo ekvivalentno padu od 46.0 mm u skupini bolesnica s endometriozom koja je liječena leuprolidom.

Kvaliteta života koja je procjenjivala tjelesno zdravlje, mjerena je pomoću testa 'SF-36 physical health summary scale score', poboljšana je za 10.2 boda u skupini pacijentica liječenih dienogestom i 7.0 bodova u skupini pacijentica liječenih leuprolidom. Odgovarajuća skala koje je procjenjivala mentalno zdravlje 'SF-36 mental health summary scale' se poboljšala za 3.3 odnosno 1.9 bodova.

Najčešće neželjeno djelovanje terapije bila je glavobolja, koja je pogađala 12.5% pacijentica na terapiji s dienogestom i 19.5% pacijentica koje su liječene leuprolidom.

Kod 50 ispitanica ispitivana je gustoća kostiju na početku i na koncu istraživanja. U skupini pacijentica s dienogestom, gustoća koštane mase porasla je za 0,25%, dok se u skupini pacijentica liječenih leuprolidom smanjila za 4,04%.

'Valunzi' - navale vrućine se nisu pogoršavali u pacijentica na dienogestu. Tijekom prvog tjedna učestalost valunga je bila 1.04/dan, nakon 6 mjeseci 0.82/dan. Nasuprot tomu, u slučaju liječenja leuprolidom, učestalost valunga je rasla od 0.78/dan tijekom prvog tjedna terapije do 4.70/dan tijekom 6. mjeseca liječenja.

″Pored toga,″ navode autori, dienogest posjeduje ″antiandrogeni učinak koji se suprotstavlja tipičnim neželjenim učincima 'samo-gestagenske' terapije kao što su neželjeno djelovanje na kožu i kosu, koji su izraženi pri uporabi gestagena sa snažnijim parcijalnim androgenim učinkom.″

″Pretpostavka je da će dienogest postati terapija izbora za dugotrajno liječenje pacijentica s kroničnom endometriozom,″ zaključuju autori.

 

Hum Reprod 2010;on-line izdanje; [e-pub ahead of print].


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve