Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Asimetrija dojki je rizični čimbenik za nastanak raka dojke, ukazuju rezultati ispitivanja objavljeni u znanstvenom časopisu Breast Cancer Research, za mjesec ožujak.

"Naši raniji radovi su pokazali da je volumna asimetrija dojki povezana s nizom poznatih rizičnih čimbenika obolijevanja od raka dojke, kao i da pacijentice s dijagnosticiranim rakom dojke imaju veću volumnu asimetriju dojki mjerenu na mamogramima u usporedbi sa zdravim ženama iste životne dobi", navode engleski znanstvenici sa Sveučilišta u Liverpool-u. "Simetričnost u razvitku mliječnih žlijezda može biti pokazatelj sposobnosti tolerancije "disruptivnih" hormonskih varijacija i održane stabilnosti razvitka... Korist procjene dodatnih varijacija normalnog mamograma kao što je procjena volumne asimetrije dojki, mogla bi predstavljati značajan napredak u predviđanju razvitka raka dojke, osobito u visoko rizičnim skupinama."

Znanstvenici su proučavali mamograme kod 12.942 asimptomatskih ispitanica kod kojih je načinjena mamografija u periodu između 1979. - 1986. godine, te su potom uspoređivali volumnu asimetriju dojki kod 252 ispitanice kod kojih je kasnije došlo do razvitka raka dojke s volumnom asimetrijom dojki kod 252 zdrave ispitanice iste životne dobi koje su činile kontrolnu skupinu, a čiji su mamogrami također bili normalni i kod kojih nije došlo do nastanka raka dojke tijekom perioda ispitivanja.
Uspoređujući mamograme ispitanica iz obje skupine, znanstvenici nalaze da je u skupini žena kod kojih je kasnije dijagnosticiran rak dojke znakovito češće bila prisutna i asimetrija dojki (50% veći rizik po 100 mL volumne asimetrije). Općenito je lijeva dojka bila veća od desne, a ovaj odnos je iznosio 1.04. Prosječno je volumna asimetrija među ispitanicama s rakom dojke iznosila 63.17 mL u usporedbi s prosječnom asimetrijom od 52.99 mL u kontrolnoj skupini. Asimetrične dojke nalaze se češće kod žena s velikim grudima, kao i kod žena koje nikada nisu rodile.

Asimetrija dojki, visina, obiteljska pojava raka dojke, životna doba pri nastupanju prve menstruacije i menopauze su bili statistički neovisni prediktori za nastanak raka dojke, što je pokazano kondicionalnom logističkom regresijskom analizom. Kada je životna dob pri nastupanju menopauze uključena u model podskupine postmenopauzalnih žena, volumna asimetrija dojki je ostajala znakovitim pretkazateljem raka dojke.

"Asimetrija dojki je bila veća u zdravih žena kod kojih je kasnije dijagnosticiran rak dojke nego kod žena koje nisu obolijevale", navode autori. "Asimetrične dojke bi trebale biti indikator budućeg obolijevanja dojke u žena, te bi ovaj čimbenik trebalo uvrstiti u ispitivanje rizičnog profila žene."
 

Breast Cancer Res. 2006;8:R14


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve