Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Uporaba aspirina povezana je sa smanjenjem rizika raka dojke, objavljeno je u američkom znanstvenom časopisu JAMA - The Journal of the American Medical Association. Ipak, kako bi se ovi navodi definitivno potvrdili, znanstvenici preporučuju daljnja prospektivna ispitivanja.

"Epidemiologija i prevencija malignih oboljenja tradicionalno se usredotočuju na otkrivanje i promjenu faktora stila življenja koji bi mogli povisiti ili smanjiti rizik nastanka različitih karcinoma, u najnovije vrijeme znanstvena pozornost je usmjerena na kemoprevenciju – uporabu kemijskih agensa u prevenciji ili inhibiciji karcinogenog procesa", objašnjavaju američki znanstvenici sa sveučilišta u New Yorku (Columbia University, New York City).

"Uporaba aspirina i drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) povezana je sa smanjenjem rizika različitih malignih oboljenja, uključujući i rizik nastanka raka dojke. Obzirom na važnost uloge estrogena u nastanku raka dojke, zaštitni učinak aspirina i drugih NSAID na nastanak raka dojke mogao bi ovisiti o statusu hormonskih receptora".

U razdoblju između 1996. i 1997. godine znanstvenici su ispitivali 1.442 pacijentice oboljele od raka dojke i 1.420 kontrolne ispitanice. Pri tome su našli da su 301 pacijentica s rakom dojke (20.9%) i 345 kontrolne pacijentice (24.3%) redovito koristile aspirin ili neki drugi lijek iz skupine NSAID u dozi od najmanje 1 tableta/tjedan dana tijekom najmanje šest mjeseci.

Kod ovih pacijentica rizik nastanka raka dojke bio je 20% niži u odnosu na pacijentice koje nikada nisu koristile aspirin.

Upotreba sedam i više tableta aspirina tjedno nosila je smanjenje rizika javljanja raka dojke za 28%.

Slična, ali obrnuta i nešto slabija povezanost  uočena je i kod uporabe ibuprofena: ovdje je smanjenje rizika raka dojke iznosilo 22% za ispitanice koje su uzimale manje od tri tablete tjedno i 8% u slučaju uzimanja tri ili više tablete na tjedan.

Uporaba acetaminofena, koji ne inhibira sintezu prostaglandina nije bila povezana sa smanjenjem rizika javljanja raka dojke.

Uporaba aspirina je bila povezana s 26% redukcijom rizika u ispitanica s tumorima koji su bili pozitivni na hormonske receptore, dok nije uočena redukcija ovog rizika kod ispitanica s receptor-negativnim tumorima.

"Naši rezultati, koji su sukladni s drugim epidemiološkim i laboratorijskim istraživanjima, podupiru preporuke za preventivnu uporabu aspirina i drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova kao kemopreventivnih agensa protiv raka dojke, osobito kod postmenopauzalnih žena", ističu autori.

"Protektivni mehanizmi se vjerojatno razlikuju od onih koji štite od nastanka raka gastrointestinalnog trakta".

Ograničenja studije uključuju nedostatak točnih navoda doze aspirina, retrospektivni karakter ispitivanja, kao i potencijalni utjecaj drugih brojnih kliničkih čimbenika. Autori preporučuju daljnja istraživanja kako bi se razjasnio točan mehanizam koji stoji u ovom zaštitnom učinku NSAID.

Potencijalne koristi moraju se pažljivo odvagati spram potencijalnih štetnih učinaka dugotrajne uporabe aspirina kao što su ulkusna bolest i krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.

U pratećem editorijalu se upućuje na važnost dodatnih istraživanja prije definitivne odluke kliničara o preporukama za uporabu aspirina u prevenciji nastanka raka dojke.

"Unatoč dugotrajnoj i raširenoj primjeni aspirina, znanstvenici tek sada ispituju kliničko značenje korištenja aspirina kod ljudi", navodi se u uvodniku. "Žene koje svakodnevno uzimaju aspirin zbog kardiovaskularnih indikacija mogu tako pridobiti i dodatnu korist u prevenciji nekih karcinoma, kao što je rak dojke pozitivan na hormonske receptore.

Optimalna doza aspirina kao i duljina njegove upotrebe koja bi omogućila najsnažniji učinak na smanjenje rizika raka dojke ostaju još uvijek nepoznati".
 

JAMA. 2004;291:2433-2440, 2488-2489


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve