Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


"Benigne" lezije dojke poznate i kao "atipična hiperplazija" tkiva dojke ili "atipija", opterećene su većim rizikom raka nego što se ranije vjerovalo, pronašla je nova znanstvena analiza.

S obzirom na značajno povećan rizik oboljievanja od raka među ženama koje imaju atipične hiperplazije tijekom života, znanstvenici ukazuju da bi liječnici trebali razmotriti kod ovih pacijentica skrining magnetnom rezonancom radi boljeg otkrivanja zloćudnih bolesti.

"Pružajući bolje predviđanja rizika za tu skupinu žena, možemo prilagoditi kliničku skrb žene prema njezinoj individualnoj razini rizika", rekla je Lynn Hartmann, MD, onkolog u Klinici Mayo i vodeći autor studije. "Moramo učiniti više za ovu populaciju žena koje imaju veći rizik, kao što su opcija MRI probira uz mamografiju i poticanje uzimanja anti-estrogenske terapije koja bi mogla smanjiti rizik od nastanka raka."

Dr. Hartmann i njezin istraživački tim su utvrdili da je nakon 5 godina promatranja, u žena s ovim tzv. benignim lezijama rak dojkenastao u 7% žena. Nakon deset godina, 13% žena imalo bolest. Nakon 25 godina, 30% žena s atipičnom hiperplazijom su imale rak dojke.

Prema autorima studije, ovo novo istraživanje ide korak dalje od ranijih, koja su pokazala da žene s atipijom imaju 4 do 5 puta povećan "relativni rizik" karcinoma dojke u usporedbi sa ženama koje nemaju lezije. Ova nova studija, međutim, analizirala je apsolutni rizik bolesnica s atipičnom hiperplazijom tijekom vremena za nastanak raka dojke.

Istraživanje je provedeno pregledom medicinske dokumentacije 698 žena s atipijom, kod kojih je napravljena biopsija na Klinici Mayo između 1967. i 2001. godine. Rezultati su detaljno prikazani u nedavno objavljenom poosebnom izvješću o raku dojke u časopisu "New England Journal of Medicine".


Ključne točke:

  • Žene s atipičnom hiperplazijom imaju povećan apsolutni rizik nastanka karcinoma dojke, pokazuju nova istraživanja.
  • S obzirom na ovaj povećani rizik, kliničari trebaju razmotriti MRI probir za rak dojke u ovih pacijentica, obzirom na bolje otkrivanje zloćudnih bolesti.

 


OB.GYN.netdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve