Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Visok sadržaj biljnih vlakana u prehrani smanjuje razinu hormona estradiola kod žena s rakom dojke, objavljeno je u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Oncology.

Rezultati ovog ispitivanja pokazuju da sastav prehrane, osobito pojačani unos biljnih vlakana putem prehrane, može utjecati na razinu reprodukcijskih steroidnih hormona u žena. Ranija ispitivanja koja su ispitivala promjene u sastavu prehrane i razine steroidnih hormona bila su praćena istodobnim gubitkom tjelesne težine.

Znanstvenici sa Sveučilišta u San Diegu, California došli su do ovog zaključka nakon praćenja prehrambenih navika kod 291 ispitanice kod kojih je dijagnoza raka dojke postavljena najmanje dvije godine ranije.

Ispitanice su metodom slučajnog odabira raspoređene u dvije skupine, pri čemu je jedna skupine slijedila preporuke za prevenciju raka u prehrani, dok je druga skupina činila kontrolnu grupu.

Ispitanicama u skupini koje su slijedile preporuke za prevenciju raka u prehrani savjetovan je visok unos povrća i voća, te nizak unos masnih tvari. Ovim ispitanicama je bilo omogućeno 12 sati poduke iz kuhanja, telefonski kontakt po potrebi, te su dobile poseban tiskani materijal o prehrani.

Ispitanice iz kontrolne skupine su također dobile 4 sata opće poduke iz kuhanja, te su dobile standardne tiskane materijale o preporučenoj prehrani.

Nakon godinu dana praćenja, rezultati su pokazali statistički značajno manji unos energije iz masnih tvari (21%) u skupini na posebnoj prehrani u odnosu na kontrolnu skupinu (28%). Isto tako, u ovoj skupini pacijentica nađen je statistički značajno veći unos biljnih vlakana (29 g dnevno) u odnosu na kontrolnu skupinu (22 g dnevno).

Niti u jednoj skupini ispitanica nije zabilježen značajan gubitak tjelesne težine, međutim, u skupini pacijentica na posebnoj prehrani registriran je statistički značajan pad razine serumskog estradiola od 13 pmol/l. U kontrolnoj skupini se bilježi blagi porast razine estradiola od 3 pmol/l.

Promjena količine biljnih vlakana u prehrani, ali ne i unosu masnih tvari, statistički je značajan i neovisan faktor povezan s promjenama biološki raspoložive razine serumskog estradiola i ukupne količine estradiola.

"Ovi rezultati", zaključuju autori, "ilustriraju mehanizam na koji način prehrana može utjecati na rizik javljanja raka dojke". Znanstvenici dodaju, kako ova ispitivanja mogu biti od koristi i u razmišljanjima o drugim oboljenjima kod žena u kojima reprodukcijski steroidni hormoni mogu igrati određenu ulogu, kao o problemima s ovulacijom i neplodnosti.

 

J Clin Oncol 2004;22:2379-2387


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve