Datum zadnje izmjene: 20. 01. 2020.


Rezultati nove studije su pokazali da određivanje estrogenskih receptora, progesteronskih receptora i statusa humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2) može povećati preciznost određivanja stadija raka dojke.

"Vjerujem da je vrijeme da uzmemo u obzir biomarkere u određivanju stadija raka dojke koji je do sada određivan samo na temelju anatomskih karakteristika", rekao je dr Armando E. Giuliano (Cedars-Sinai Medical Center, West Hollywood, California). "Ovakav način će poboljšati komunikaciju i prognoziranje."

Sadašnja TNM klasifikacija, bazirana isključivo na anatomskim faktorima, ignorira biološki utjecaj tumora, napisali su online 4.prosinca dr Giuliano i kolege u JAMA Surgery.

Istraživači su ispitivali da li dodavanje trostruko-negativnog fenotipa (TNP – trostruko negativna ekspresija: estrogenskih receptora, progesteronskih receptora i HER2) u TNM klasifikaciji može utjecati na preciznost TNM prognoze.

Njihova studija je uključila 1,842 žene s karcinomom dojke, 280 (15,2%) od njih je bilo s TNP karcinomom dojke. Tijekom praćenja od prosječno 4,3 godine, krivulje preživljavanja pacijentica s TNP su bile slične onima kod pacijentica s non-TNP višeg stadija. Drugim riječima, petogodišnje preživljenje za stadij I TNP (92,3%) je bilo slično stadiju II non-TNP (93,4%); za stadij II TNP (83,9%) je bilo slično stadiju III non-TNP (78,5%); i stadij III TNP (58,4%) se približio stadiju IV non-TNP (34,6%, P=0,76). Petogodišnje preživljenje za stadij IV TNP je bilo samo 14,3%.

Korištenje TNM klasifikacije dopunjeno informacijama o biomarkerima (B-TNM) značajno smanjuje broj pacijenata s ranim stadijem karcinoma dojke, prebacuje 15% pacijenata kasnijeg stadija i na taj način poboljšava prediktivnu vrijednost. Multivarijabilni modeli su pokazali da B-TNM klasifikacija značajno poboljšava predviđanje petogodišnjeg preživljavanja uspoređujući s TNM klasifikacijom.

"TNM klasifikacija je u opasnosti da postane zastarjela u 21.stoljeću, kada će se iskusniji kolege sporiti s ostalim kolegama kod klasifikacije stadija - da li da na primjer diferenciran trostruko-negativan ili HER2 pozitivan karcinom dojke budu oba u stadiju II", napisali su istraživači.

"Klasifikacija koja uključuje TNP status treba biti prva u reorganizaciji neanatomskih faktora kod stupnjevanja karcinoma dojke i treba pomoći kliničarima u pružanju boljeg liječenja raka, zaključuju. Ova studija daje preliminarne dokaze da klasifikacija karcinoma dojke mora biti poboljšana uključivanjem biomarkera.

 Biomarker Data Improve Breast Cancer Staging Accuracy. Medscape:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve