Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Adolescentice koje ubrzo nakon prve menstruacije stupe u spolne odnose pod povećanim su rizikom lezija cerviksa visokog stupnja. Savjetovati treba cijepljenje protiv humanog papillomavirusa (HPV) prije spolnih odnosa kako bi se u adolescentica u budućnosti smanjili rizici nastanka "high grade" lezija vrata maternice.

Ruiz i kolege predstavili su rezultate faze 3 randomiziranog kontroliranog istraživanja provedenog u Kolumbiji i Finskoj. Pokazana je povezanost kratkog razmaka između pojave prve menstruacije i razmaka do prvog spolnog odnosa s pojavom cervikalne intraepitelne lezije visokog stupnja (CIN2 i više) i adenokarcinoma in situ kod mladih žena u dobi 16-23 godine.

Glavni uzrok invazivnog raka vrata maternice (invasive cervical cancer, ICC) je infekcija karcinogenim tipom virusa humanog papiloma.

Infekcija virusom humanog papiloma je česta, a invazivni rak vrata maternice u odnosu na to relativno rijedak. Rizik pojedine žene povećavaju i drugi faktori koji djeluju skupa s HPV.

Važno je otkriti koji je to vremenski period ("prozor") između menarhe i prvog spolnog odnosa u kojemu je povećana prijemčivost za HPV, jer bi se tada moglo dati najbolje preporuke o prevenciji.

Dva velika istraživanja provedena u Kolumbiji i Finskoj u periodu 2001.-2003. godine dala su jedinstvenu mogućnost da djevojke same navedu dob prve mjesečnice i dob kada su stupile u spolni odnos te da se odredi rizik nastanka „high-grade“ cervikalnih lezija tijekom 4-godišnjeg perioda praćenja.

Od 17 622 ispitanice, relativno mali broj adolescentica (1009 iz Kolumbije i 1012 iz Finske) dao je podatke o menarhi i dobi kada su imale prvi odnos.

Osigurani su podaci o statusu HPV infekcije i prevalenciji CIN 2 ili više te adenokarcinoma in situ, sa čvrsto dogovorenim protokolom o pozivanju pacijentice s abnormalnim citološkim nalazom na kolposkopiju i biopsiju prema indikaciji. Rizik CIN 2 i više i adenokarcinoma in situ bio je veći u djevojaka koje su imale kratki razmak između menarhe i prvog spolnog odnosa, a niži u djevojaka koje su koristile oralnu kontracepciju.

Dob menarhe nije bila povezana s pozitivnim HPV ili abnormalnim citološkim probirom i to je bilo slično u obje zemlje. 
Adolescentice su bile pod većim rizikom od infekcije HPV ako su imale sveukupno veći broj partnera, više partnera unutar 6 mjeseci prije pregleda, ako su imale klamidiju ili bile starije dobi kada su imale prvi spolni odnos.

Podaci iz ovih istraživanja sukladni su podacima međunarodnog istraživanja koje je pokazalo povećani rizik nastanka CIN-a visokog stupnja u žena koje su imale prvi odnos s 14 godina života ili ranije te u žena koje su imale prvi odnos s 25 godina ili kasnije. 
Zbog prenosivosti HPV može se smatrati da je dob prvog odnosa ujedno i vrijeme ženine prve izloženosti HPV-u. 
Podaci pokazuju da je potrebno povećati broj cijepljenih djevojaka koje su blizu dobi menarhe i nisu stupile u spolne odnose, a ne da se roditeljima savjetuje da sačekaju s cijepljenjem kada se djevojka približi dobi za koju oni očekuju da će imati prvi seks.

Stopa cijepljenih djevojaka dobi 13-17 godina u SAD za 2011. godinu bila je 52%, što je značajno niže od 80% djevojaka cijepljenih u Kanadi i Australiji.

Istraživanja pokazuju da su veću količinu neutralizirajućih antitijela nakon cijepljenja imale djevojčice u dobi 10-14 godina, nego djevojke cijepljene u dobi 16-26 godina. Djevojkama i roditeljima potrebno je dati te podatke i ukazati na važnost cijepljenja prije stupanja u spolne odnose te da postoje jasni podaci koji pokazuju povećani rizik od nastanka cervikalne intraepitelne neoplazije visokog stupnja i adenokarcinoma in situ, ukoliko djevojke imaju mali razmak između menarhe i prvog spolnog odnosa.

 

Reference:
1. Castellsagué X, Muñoz N. Chapter 3: cofactors in human papillomavirus carcinogenesis—role of parity, oral contraceptives, and tobacco smoking. J Natl Cancer Inst Monogr 2003;31:20–8.
2. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical carcinoma and sexual behavior: collaborative reanalysis of individual data on 15,461 women with cervical carcinoma and 29,164 women without cervical carcinoma from 21 epidemiological studies. Cancer EpidemiolBiomarkers Prev 2009;18:1060–9.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National and state vaccination coverage among adolescents aged 13–17 years—United States, 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012;31;61:671–7.

  Novosti - Sve