Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Porodničari mogu biti sigurni da ponavljani pregledi tijekom aktivnog poroda neće povećati rizik nastanka infekcije u rodilje, kažu autori izvješća objavljenog u časopisu Obstetrics & Gynecology. U velikoj retrospektivnoj studiji nije nađena signifikantna povezanost između broja pregleda vrata maternice i povišenja temperature u rodilje (što je zamjenski biljeg za infekciju), čak i ako se ženu pregleda više puta nakon rupture vodenjaka.

"Ovo je važno kliničko pitanje u svakodnevnom vođenju porođaja, a dobiveni podaci su umirujući", rekla je autorica dr. Alison G. Cahill sa Sveučilišta Washington u St. Louisu, SAD. Prijašnja su istraživanja ukazivala da pregledi vrata maternice u porodu mogu povećati rizik infekcije u rodilje, ali problem je bio taj što nije navedeno koliko dugo je trajao porođaj.

Objasnila je: "Ukoliko ženu koja je u porođaju 2 sata usporedimo sa ženom koja je u porodu 12 sati, nije teško zamisliti da već i po vremenu kojeg su provele u bolnici, one imaju i različiti broj pregleda." "Kada smo uzeli u obzir duljinu trajanja poroda, nismo utvrdili da bi broj pregleda utjecao na vrućicu u porođaju, tako da je vjerojatno da duljina porođaja, a ne pregledi sami po sebi povećavaju rizik febriliteta", rekla je dr. Cahill.

Dr. Kathleen M. Brennan, porodničarka sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu, rekla je da su "ovi podaci vrlo ohrabrujući osobito za ustanove koje obučavaju studente, jer pacijente pregledavaju prvo mladi liječnici, a potom stariji provjeravaju njihov nalaz drugim pregledom. Četverogodišnja retrospektivna kohortna studija uključila je terminske jednoplodne trudnoće koje su napredovale do druge faze poroda. Dr. Cahill i kolege identificirali su žene koje su razvile intrapartalnu vrućicu i usporedile ih sa ženama koje su ostale afebrilne tijekom šest sati nakon poroda. Prvi element je bio broj pregleda vrata maternice prstima. Analiza vrijeme-do-događaja korištena je za procjenu duljine poroda.

Od 2,395 žena koje su pri prijemu bile normalne tjelesne temperature, 174 (7.2%) razvilo je intrapartalnu vrućicu. Žene su pregledane od 1 do 14 puta i nije bilo značajne povezanosti između povećanog broja pregleda i rizika od nastanka intrapartalne vrućice.

"Čak i za 505 žena koje su imale više od sedam pregleda u porodu, nije bilo statistički značajnog povećanja rizika vrućice (omjer hazarda 0.9, 95% interval pouzdanosti 0.4-0.2) u usporedbi s onima koje su imale jedan do tri pregleda." Podanalize po vrsti porođaja i broju pregleda nakon pucanja vodenjaka također nisu pokazale bilo koju značajnu povezanost između broja cervikalnih pregleda i rizika od vrućice.

Dr. Cahill kaže: "Ovi podaci pokazuju da pregledi tijekom porođaja nisu uzrok intrapartalne vrućice i ohrabruju nas na aktivno sudjelovanje u vođenju porođaja kao bismo poboljšali njegov ishod. Zato moramo moći pregledavati rodilju i pratiti napredovanje porođaja, nastojeći smanjiti rizik peripartalne infekcije. Oduvijek se vjeruje da je jedan od načina smanjivanja rizika infekcije, smanjivanje broja pregleda. Bez obzira na rezultate istraživanja i dalje vjerujem da broj pregleda koje ima rodilja treba smanjiti na najmanji mogući, međutim, ne trebamo se brinuti ukoliko je potrebno učiniti dodatni cervikalni pregled. Zdravlje rodilje nije ugroženo dodatnim pregledima koje učine mlađi specijalizanti."

 

 

Obstet Gynecol 2012; 119:1096-1101.

  Novosti - Sve