Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Analiza 13 case-control studija iz devet zemalja je pokazala da postoji povećani rizik od akutne limfoblastične leukemije (ALL) kod djece rođene carskim rezom učinjenim prije početka porođaja.

Omjer vjerojatnosti je 1,23 što pokazuje značajnu povezanost između carskog rez prije početka porođaja i ALL. Nije bilo statistički značajne povezanosti između akutne limfoblastične leukemije i svih indikacija za carski rez, niti je nađena veza s hitnim carskim rezom.

Nadalje, rizik za dječju akutnu mijeloidnu leukemiju (AML) nije bio povezan s carskim rezom, carskim rezom prije početka porođaja ili hitnim carskim rezom, izvjestili su Erin L. Marcotte, doktor znanosti iz "University of Minnesota", Minneapolis, i njezini suradnici.

Povezanost između akutne limfoblastične leukemije i carskog reza prije početka porođaja se temelji na 13 case-control studija iz "Childhood Leukemia International Consortium".

Način porođaja je bio poznat u 97-99% od 8,780 ALL porođaja, 1.332 AML slučajeva i kod 23,459 kontrole u tim studijama. U četiri studije su bile poznate indikacije za carski rez kod 1061 od 4313 ALL slučajeva, 138. 664 AML slučajeva i kod 1401 od 5884 kontrola. Bili su prilagođeni za porođajnu težinu, spol, dob, etničko podrijetlo, obrazovanje roditelja te životnu dob.

Ako se dokaže da postoji uzročna veza, "neprikladna imunološka aktivacija zbog nepostojanja odgovora na stres pri rođenju djece rođene carskim rezom prije početka porođaja se može smatrati mogućim uzrokom", napisali su istraživači.

ALL je posljedica genetskih i razvojnih promjena koje vjerojatno modificira izlaganje i odgovor na infektivne agense. Rano izlaganje raznim infekcijama smanjuje rizik, dok snažan odgovor na infekcije (kvantificiran posjetom liječniku zbog infekcije) povećava rizik.

Tijekom vaginalnog porođaja je novorođenče izloženo bakterijama koje moduliraju imunološki razvoj, napisali su u uvodniku objavljenom u istom broju "The Lancet Haematology" Josip Weimels, doktor znanosti, iz University of California u San Franciscu i Xiaomei Ma, doktor znanosti, iz Yale School of Public Health, New Haven, Conn.

Djeca rođena vaginalnim putem imaju različite crijevne mikrobiome i reaktivnost T-stanica do dobi od 2 godine u odnosu na djecu rođenu carskim rezom, napisali su.

 

Lancet Haematol 2016;. 3 [4] : e176-P185:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve