Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Antidepresiv citalopram učinkovita je alternativna terapija u smanjenju klimakteričnih simptoma, kao što su navale vrućine, kod postmenopauzalnih žena koje ne žele uzimati hormonsko nadomjesno liječenje (HNL), rezultat je istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu 'Menopause'.

"Cilj našeg istraživanja bilo je određivanje učinkovitosti citaloprama kod klimakteričnih simptoma, kako pri samostalnom tako i pri davanju u kombinaciji s hormonskim nadomjesnim liječenjem u žena kod kojih hormonska nadomjesna terapija nije dovoljna za poboljšanje tegoba", navode turski znanstvenici sa sveučilišta 'Alanya Sifa Medical Center' Antalya.

"Najučinkovitija terapija za smirivanje vazomotornih tegoba u menopauzi je hormonsko nadomjesno liječenje. Rezultati američkog istraživanja 'Women's Health Initiative Study' ukazali su na potencijalno povećanu opasnost od nastanka raka dojke i tromboembolije kod žena koje koriste estrogensko-progesteronsku kombinaciju, što je imalo za rezultat odustajanje mnogih žena od estrogensko-progesteronskog hormonskog nadomjesnog lijecenja".

Klimakterični simptomi i posebice valunzi - iznenadne navale vrućine, uključuju vazoaktivne i endokrine čimbenike, jednako kao i manjak estrogena. Pokazano je da lijekovi iz skupine inhibitora ponovne pohrane serotonina učinkovito smanjuju valunge za 50% do 60%, a citalopram je najselektivniji iz ove skupine lijekova koji se koriste u kliničkoj uporabi.

U ovom istraživanju, 100 postmenopauzalnih ispitanica je razvrstano u četiri skupine koje su uzimale: (1) citalopram, (2) placebo, (3) citalopram + HNL, ili (4) placebo + HNL. Ispitanice koje nisu bile voljne uzimati hormonsko nadomjesno liječenje razvrstane su u skupine 1 ili 2, dok su pacijentice koje su ranije uzimale HNL i nisu bile sasvim zadovoljne učinkom hormonske terapije razvrstane u skupine 3 ili 4. U skupinama 1 i 3, početna doza citaloprama iznosila je 10 mg/dan, a doza je nakon tjedan dana povišena na 20 mg/dan. Postupak praćenja je uključivao kontrolu nakon četiri i osam tjedana od početka tretmana, a ispitanice su tom prilikom popunile i dva upitnika: modificirani Kupermanov indeks i upitnik o kvalitetu života u menopauzi (MENQOL).

U svim skupinama je došlo do statistički značajnog poboljšanja prosječnog indeksa pojavnosti valunga, i to u skupini (1) za 37%, u skupini (2) za 13%, u skupini (3) za 50% i u skupini (4) za 14%. Psihosocijalne poteškoće i prosječna vrijednost Kupermanovog indeksa su smanjene također u svim skupinama. U skupinama (1), (3) i (4) je statistički značajno poboljšanje tjelesnog zdravlja. Smanjenje vrijednosti indeksa bilo je statistički značajno više u skupinama (1) i (3) u odnosu na skupine (2) i (4).

"Citalopram je učinkovito alternativno terapijsko rješenje za pacijentice s klimakteričnim tegobama koje ne žele uzimati hormonsko nadomjesno liječenje", navode znanstvenici. "Kombinirana uporaba inhibitora ponovne pohrane serotonina s HNL povisuje učinkovitost HNL u liječenju klimakteričnih simptoma kod pacijentica koje ranije nisu bile zadovoljne djelovanjem hormonskog nadomjesnog liječenja".
 

Menopause. 2007;14:223-229.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve