Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Cjepivo protiv raka dojke, usmjereno na E75-peptid i HER2/neu protein, koji su prisutni kod jedne trećine pacijentica s rakom dojke, potiče dugotrajni imunološki odgovor kod 12 od 14 visoko rizičnih pacijentica. "U našoj studiji većina, premda ne sve pacijentice, odlično reagiraju na ovaj način liječenja", izjavljuju autori znanstvenog rada iz Walter Reed Army Medical Center, Washington (The Clinical Breast Care Project).

Studija američkih znanstvenika obuhvatila je 39 pacijentica s rakom dojke bez znakova bolesti nakon kirurškog liječenja, radioterapije ili kemoterapije. Ove pacijentice su zbog inicijalno pozitivnih limfnih čvorova svrstane u skupinu visoko rizičnih pacijentica.

Od ukupno 34 pacijentice koje su bile zainteresirane i dostupne za daljnje liječenje, kod 14 pacijentica je na površini tumorskih stanica nađena ekspresija E75 peptida. Svaka od ovih pacijentica dobila je 6 doza cjepiva s E75 i stimulacijskom granulocitno-makrofagnom kolonijom (u smislu općeg imunostimulansa), u dozama od 100 µg, 500 µg i 1.000 µg. Ostalih 20 pacijentica su činile kontrolnu skupinu.

Dokaz o stimulaciji imunološkog odgovora kod cijepljenih pacijentica uključivao je nalaz povećanog broja CD8+ T- limfocitnih stanica i stanica koje luče E75 specifični gama-interferon u perifernoj krvi. Kod dvije pacijentice je registrirana toksičnost cjepiva II stupnja.

Kod 12 od 14 pacijentica koje su primile cjepivo, registriran je dugotrajni imunološki odgovor na E75-peptid. Niti kod jedne od ovih 12 pacijentica nije došlo do "recidiva" - povrata bolesti tijekom razdoblja praćenja koje je uključivalo 18 mjeseci. Inače, učestalost recidiva kod pacijentica s pozitivnim limfnim čvorovima nakon pet godina iznosi 30% do 40%.

Kod obje pacijentice koje su cijepljenje, ali kod kojih nije došlo do razvitka trajnog imunološkog odgovora, u prosjeku nakon 10 mjeseci došlo je do povrata bolesti, što je u prosjeku četiri mjeseca kasnije u odnosu na pojavu recidiva u kontrolnoj skupini pacijentica. U kontrolnoj skupini, recidiv bolesti se javio kod tri od 20 pacijentica, u prosjeku šest mjeseci nakon operacije.

"Obzirom na ove ohrabrujuće rezultate iz naše prve studije kod visoko rizičnih pacijentica s pozitivnim limfnim čvorovima, odlučili smo se i za nastavak ispitivanja cijepljenjem pacijentica s negativnim limfnim čvorovima", nastavljaju znanstvenici.

"Pri tome ćemo pokušati povisiti prikladnost cjepiva te poboljšati odgovor na cijepljenje kod još i više žena, te pacijentica koje ne spadaju u skupinu visoko rizičnih".

 

J Am Coll Surg. 2003;197:s81-s82.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve