Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Cjepivo protiv HPV-a značajno smanjuje rizik kasnijeg obolijevanja od bolesti uzrokovanih HPV-om u žena koje su već imale neku bolest povezanu s virusom humanog papiloma, kaže se u istraživanju objavljenom on-line u British Medical Journalu.

"Prema našim saznanjima, ovo su prvi rezultati dobiveni kod cijepljenih žena liječenih od neke s HPV-om povezane bolesti", kažu autori koje predvodi Elmar Joura s Medicinskog fakulteta u Beču.

Podaci su prikupljeni među ženama koje su sudjelovale u istraživanju četverovalentnog cjepiva protiv HPV-a, poznatog kao Gardasil (Merck &Co).

Žene koje su bile inficirane HPV-om u vrijeme cijepljenja i koje su kasnije razvile cervikalnu, vulvarnu ili vaginalnu bolest koju je uzrokovao HPV, nakon što su izliječene, imale su značajno manji rizik naknadnog razvoja neke druge bolesti uzrokovane HPV-om.

Cjepivo protiv HPV-a značajno smanjuje rizik kasnije HPV-om uzrokovane bolesti-ne samo uzrokovane nekim od tipova virusa sadržanih u četverovalentnom cjepivu (podtipovi HPV 6, 11, 16 i 18), nego i drugim podtipovima HPV-a.

Ovo istraživanje "učvršćuje naše saznanje o zaštitnim učincima četverovalentnog cjepiva uključujući unakrsnu zaštitu protiv tipova virusa koji nisu sadržani u cjepivu, kao i povoljno djelovanje cjepiva unatoč tome što je osoba bila izložena HPV-u", napisala je Jane Kim, profesorica s Harvard School of Public Health u Bostonu.

Istraživanje je analiziralo podatke prikupljene u dvije velike placebo-kontrolirane studije Gardasila koje je financirala tvrtka Merc&Co, poznatih kao FUTURE I i FUTURE II koje su uključile 17,622 žene u dobi 15-26 godina podijeljenih slučajnim odabirom na one koje su primile 3 doze četverovalentnog cjepiva i one koje su primile placebo. Kontrolirane su naredne četiri godine.

Analiza je usredotočena na podskupinu od 2,054 žene koje su kasnije bile liječene od cervikalne, vulvarne ili vaginalne bolesti.

Više od pola iz te skupine (1,350 žena), podvrgnuto je kirurškom zahvatu na vratu maternice (to je uključivalo bilo koji način liječenja cervikalne bolesti)- 763 iz placebo skupine i 587 iz skupine cijepljenih.

Istraživači su izračunali da je učestalost bilo koje kasnije HPV-om povezane bolesti vrata maternice bila 6.6 u skupini cijepljenih i 12.2 u skupini placeba- što je smanjenje od 46.2% s cijepljenjem.

Kada se razmatrala jedino bolest visokog stupnja, to je smanjenje bilo još veće; cijepljenje je smanjilo rizik kasnije bolesti cerviksa visokog stupnja na 64.9%.

Preostale žene u podskupini (229 u grupi cijepljenih i 475 u placebo grupi), kasnije su imale dijagnosticirane ili spolne bradavice ili vaginalnu intraepitelnu neoplaziju. Ovdje je incidencija bilo koje kasnije s HPV-om povezane bolesti bila 20.1 u cijepljenoj grupi i 31.0 u placebo grupi- smanjenje 35.2% s cijepljenjem. Autori su dodali da je ovo postignuto prije svega smanjenjem incidencije spolnih bradavica (63% nakon vakcinacije). U svim slučajevima smanjenje je nađeno za sve podtipove HPV-om uzrokovane bolesti, uključujući i one tipove virusa koji nisu uključeni u cjepivo.

Ovo istraživanje približava nas razumijevanju cijelog niza koristi koju daje cijepljenje protiv HPV-a, pokazujući po prvi puta da se zaštita koju pruža cjepivo proteže i nakon liječenja bolesti koje uzrokuje HPV.

Istraživanje je potvrdilo od ranije poznato, da dobrobit cjepiva nije samo ograničena na skupinu djevojaka koje nisu imale odnose. Autori sugeriraju da bi se ovi rezultati mogli primijeniti na žene koje razmatraju cijepljenje nakon što su liječene od HPV-om uzrokovane bolesti, ali dr. Kim kaže da nedostaje još podataka.

"Samo nadzor cijepljene populacije može osigurati podatke o učinkovitosti cijepljenja u žena koje su liječene prije vakcinacije. Dok čekamo tu informaciju, važno je naglasiti liječnicima i onima koji donose odluke, da je za generalizaciju nalaza ovog istraživanja, još uvijek prerano."

 

 

British Medical Journal, 27.3.2012.

  Novosti - Sve