Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Prema rezultatima studije presjeka provedene u Njemačkoj, kada jedan od partnera ima dijabetes tipa 1, rađa se značajno manje djece. Istraživanje je objavljeno on-line 23.2.2012. u Diabetic Medicine.

Autori predvođeni Andreasom Holsteinom iz Lippe-Detmold Hospital u Njemačkoj, naveli su postojanje malog broja podataka o fertilnosti parova s dijabetesom tipa 1, a posebno se to odnosilo na muškarce.

"Cilj istraživanja bio je procijeniti broj i spol djece u osoba s dijabetesom tipa 1, te odrediti utjecaj prenatalnog dijabetesa na dob i pojavu dijabetesa tipa 1."

U istraživanje je bilo uključeno 697 osoba s dijabetesom tipa 1 (364 žene, 333 muškarca) koji su bili dio populacije od 350,000 ljudi u istraživanom području. Utvrdili su broj i spol djece rođen u tim obiteljima i je li u obitelji ranije bilo dijabetesa melitusa. Potom su podaci uspoređeni sa službenom statistikom za cijelu regiju za 2009. godinu. Uračunali su i broj porođaja tijekom cijeloga života, uključujući i one porode koji su nastupili prije nego je dijagnosticiran dijabetes.

Izvijestili su da je ukupna stopa fertiliteta u promatranoj populaciji bila 1.36 djece tijekom navedene godine (2009.). U skupini žena s dijabetesom tipa 1, međutim, stopa fertiliteta pala je na 0.88, dok je kod muškaraca s dijabetesom tipa 1, stopa fertiliteta bila 0.65. Više muškaraca s tipom 1 dijabetesa nije imalo djecu u usporedbi sa ženama s dijabetesom tipa 1 (51.1% nasuprot 35.7; P< .0001).

Odnos muških i ženskih potomaka bio je podjednak, napisali su autori. Žene s dijabetesom rodile su 200 djevojčica i 199 dječaka (P=1.00), dok su muškarci postali očevi 171 djevojčici i 160 dječaka (P= .63). U podskupini djece rođene od roditelja s dijabetesom tipa 1, odnos po spolu ostao je sličan.

Autori su zapazili da šećerna bolest u muškaraca nije imala značajni utjecaj na razvoj bolesti u potomaka, što nije bio slučaj u dijabetičnih majki.

"Iako nismo našli značajan utjecaj očevog dijabetesa, naši podaci po prvi puta ukazuju da osim majčinog dijabetesa tipa 2, majčin dijabetes tipa 1 može odgoditi pojavu dijabetesa tipa 1 u djece."
Našli su da tip 2 dijabetesa u majki odlaže pojavu dijabetesa tipa 1 u djece za prosječno 7.25 godina. Majčin dijabetes tipa 1 odlaže pojavu dijabetesa tipa 1 u djece prosječno za 5.8 godina.

"Majčin dijabetes melitus tipa 1 ili 2 povećava dob pojave dijabetesa tipa 1 u djece s 22.9±13.7 (bez majčinog dijabetesa) na 28.6±16.8 i 30.1±15.1 godina (p<0.0001)", napisali su.

"Neovisno o tipu dijabetesa, zaključujemo da bi majčin dijabetes mogao imati protektivnu ulogu u pojavi dijabetesa u djece". Napisali su i da prehrana može imati značajnu zaštitnu ulogu, upravo kao i genetski faktori.

Pretpostavljaju da u slučajevima majčinog dijabetesa tip 1, autoantitijela koja prolaze posteljicu mogu osigurati protektivni utjecaj koji pomaže odgoditi razvoj dijabetesa.

Ograničenje istraživanja odnosi se na manjak podataka o socioekonomskom statusu, stupnju obrazovanja i samohranom u odnosu na partnersko roditeljstvo.

Autori su zaključili da smanjeni fekundibilitet možda nije jedini razlog za manju stopu porođaja u ljudi s dijabetesom tipa 1. Iako je posljednjih godina postignut značajan napredak u skrbi za majku i dijete, trudnoće s dijabetesom tipa 1 i dalje su povezane s većim brojem komplikacija i lošijim ishodima nego nerizične trudnoće.

"Pacijenti prepoznaju dijabetes tipa 1 kao bolest sa značajnom genetskom komponentom. Svi ti čimbenici mogu dovesti do povećanog straha i zabrinutosti, što u konačnici vodi smanjenoj stopi nataliteta u osoba s dijabetesom tipa 1."

 

 

Diabetic Medicine, 2012.

  Novosti - Sve