Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Prema rezultatima istraživanja predstavljenog na Godišnjoj konvenciji Američkog instituta za ultrazvuk u medicini, žene koje na ultrazvučnom prikazu jajnika imaju sindrom policističnih jajnika koji zahvaća samo jedan jajnik, imaju znatno manje nepravilnosti menstruacijskog ciklusa nego žene u kojih su zahvaćena oba jajnika.

Istraživanje koje je obuhvatilo 2,626 neplodnih pacijentica koje su potražile pomoć od listopada 2010. do ožujka 2011. u Ontariju, Kanada, pokazalo je da je 1,055 tih žena imalo PCOS (40.2%). Ultrazvučno je prikazano da su 302 žene (11.5%) imale jednostrane, a 753 žene (28.7%) obostrano prisutne promjene. Od onih koje nisu imale PCOS, 12.2% imalo je nepravilne cikluse, definirane kao odstupanja od normalnog 21-35-dnevnog ciklusa. Istraživači su otkrili da je 69.70% žena s obostranim PCOS-om imalo nepravilnosti ciklusa; među onima s jednostranim promjenama nepravilnost je bila u 32.55%. Postojale su i razlike u indeksu tjelesne mase u grupi s PCOS i grupi bez PCOS-a, međutim, razlike između jednostranog i obostranog PCOS-a nisu bile statistički značajne.

Istraživanje je bilo prvo toga tipa koje je uspoređivalo jednostrani i obostrani sindrom policističnih jajnika u neplodnih pacijentica, a otkriće, osobito ono koje se odnosi na nepravilnosti ciklusa, pruža novi pogled na kliničke manifestacije PCOS-a, rekao je glavni istraživač Alexander Hartman s True North Imaging iz Thornhilla, Ontario. "Postoje statistički značajne razlike po pitanju BMI u žena bez PCOS-a u odnosu na one s PCOS-om, ali ono što je bilo zaista signifikantno su razlike u regularnosti ciklusa", rekao je. "To je klinički važno za žene u kojih je policističan samo jedan jajnik. Ideja koje se nameće jeste da trebamo razmisliti o kriterijima iz Rotterdama. Na ovome području potrebno je dalje istraživati."

Rotterdamski kriteriji, potvrđeni od strane Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju i Američkog društva za reproduktivnu medicinu 2003. godine, kažu da je za dijagnozu PCOS-a u žena potrebno prisustvo dva od tri kriterija: nepravilna ili izostala ovulacija, povišene vrijednosti androgenih hormona i povećani jajnici s najmanje 12 folikula.

Ostala klasična obilježja uključuju hiperandrogenizam i policističan izgled jajnika, a pri tome stanja sa sličnim obilježjima, kao što su tumori koji stvaraju androgene i Cushingov sindrom, trebaju biti isključeni. Mnogi stručnjaci slažu se da ovo nisu konačni kriteriji i dalje se vodi rasprava kako i kada dijagnosticirati sindrom policističnih jajnika. Steven R. Goldstein koji je vodio sjednicu, predsjednik Američkog instituta za ultrazvuk u medicini , profesor ginekologije i opstetricije, direktor ginekološkog ultrazvuka s Medicinskog fakulteta u New Yorku, rekao je da su ovi nalazi izrazito zanimljivi. "Dugo osjećam da je Rotterdamska konvencija napravila pogrešku-ima puno žena, ponekad s nepravilnim ciklusima, koje imaju, rekao bih, multicistične jajnike, ali koje nemaju pravi PCOS". Rekao je da zna i iz prve ruke može reći kakve su posljedice pogrešno postavljene dijagnoze sindroma policističnih jajnika.

"Prema kriterijima iz Rotterdama, ako imate 12 ili više folikula u jajniku i nepravilne mjesečnice, smatra se da imate PCOS. Za dijagnozu je dovoljno i da je samo jedan jajnik takav. Svakoga mjeseca vidim jednu do dvije djevojke koje imaju oko 50 kg, koje su oligoanovulatorne ili anovulatorne i imaju nepravilne cikluse, a u kojih se radi o tome da njihova osovina hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda još nije zrela. Kako postaju starije i njihova osovina sazrijeva, ciklusi im postaju pravilni, bez problema ostaju trudne i kasnije u životu nemaju dijabetes tipa 2. Međutim, ukoliko pogriješimo, one žive s dijagnozom PCOS-a i psihološkim posljedicama koje ta dijagnoza nosi."

Dr. Goldstein je rekao da treba postaviti pitanje koliko folikula su pacijentice imale. "Znatiželjan sam vidjeti koliko njih je imalo više od 12 folikula i koliko njih bi zadovoljilo stare ultrazvučne kriterije za PCOS koje smo navodili kao 'niska od bisera'. To bih volio znati."

 

Američki institut za ultrazvuk u medicini, Godišnja konvencija 2012., predstavljeno 1.4.2012.

  Novosti - Sve