Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Nova analiza kliničke studije Women's Health Initiative (WHI) pokazuje da postoji povećani rizik od prijeloma kod žena koje su ušle u ranu menopauzu (u dobi od 40 godina ili mlađe), bez obzira jesu li ili nisu bile liječene hormonskom nadomjesnom terapijom (HRT ) i / ili suplementima kalcija i vitamina D u svojim 50-tim ili 60-tim godinama.

Shannon D. Sullivan, doktor medicine, doktor znanosti, iz US Food and Drug Administration u Silver Springu, Maryland, i njeni kolege su objavili svoje rezultate u "Menopause".

Nalazi pokazuju da kliničari trebaju izvojiti žene s ranom menopauzom i odmah preporučiti hormonsku nadomjesnu terapiju umjesto da čekaju do 50-ih i 60-ih godina starosti, izjavila je dr Sullivan.

"Naši podaci pokazuju da bi to moglo biti prekasno da izazove pozitivne učinke na mineralnu gustoću kostiju [BMD] i rizike od prijeloma", rekla je.

Ona i njeni kolege su imali na umu da je prethodno pokazano u opservacijskoj WHI studiji kako je rana menopauza povezana s većim rizikom od prijeloma nego kada je menopauza nastupila u dobi od 50-tih godina ili kasnije.

Sada su pokazali da "učinak menopauzalne dobi na rizik od prijeloma nije promijenio bilo koji od načina liječenja, sugerirajući da je rano doba menopauze neovisni čimbenik rizika za prijelom u postmenopauzi i da to treba uzeti u obzir prilikom procjene cjelokupnog rizika od prijeloma u toj populaciji“.
"Smatramo da je neophodno da se liječnici raspitaju o menstrualnoj i reproduktivnog povijesti žene bez obzira na njezinu dob, kako bi se osiguralo da zdravstvene rizike povezane s ranom menopauzom ili drugim oblicima amenoreje - koji rezultiraju kroničnim nedostatkom estrogena - prati i odgovarajuće liječenje te promjene načina života ", dodala je dr Sullivan.

Oko 20% žena koje su ušle u menopauzu prije dobi od 40 godina je imalo frakturu bez obzira koju su prevenciju protiv fraktura koristili, u usporedbi s 14% liječenih žena s frakturom koje su ušle u menopauzu u dobi od 50 godina ili kasnije.

To pokazuje značajno veći rizik za prijelome kod žena koje su ušle rano u menopauzu, oko 30% do 35% povećani rizik nego kod žena koje su kasnije ušle u menopauzu (HR 1.30 i 1.36 za prijelom kod menopauze u dobi <40 naprema dobi 40-49 i > 50 i više godina).

Bilo je nemoguće utvrditi da li dob menopauze mijenja rizik za neki određeni tip prijeloma kao što je ručni zglob ili kuk, istaknuli su istraživači, jer su apsolutni brojevi za svaki tip prijeloma bili mali.

Istraživači također nisu bili u mogućnosti da utvrde da li je uzrok loma bila trauma ili je posljedica osteoporoze. U zaključku su naveli: "Možemo samo nagađati da je povećanje rizika od prijeloma koje smo uočili zbog povećane prevalencije postmenopauzalnog gubitka mineralne gustoće kostiju."

Rizici za prijelom su bili slični sa i bez prilagođavanja na niz zbunjujućih varijabli kao što su pušenje i razina aktivnosti ", što ukazuje da je dob menopauze primarni pokazatelj rizika od prijeloma", istaknuli su.


Menopause. Objavljeno on-line, 2016.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
 

  Novosti - Sve