Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Poznato iskustvo svih žena koje doje svoje bebe je kraći ili dulji period amenoreje nakon porođaja. Amenoreja nakon porođaja je pojam koji označava odsustvo cikličkih menstruacijskih krvarenja za vrijeme dojenja.

Znanstvenici iz Čilea (Centro de Lactancia, Facultad de Medicina, Santiago) željeli su odrediti endokrinološke markere čije bi određivanje u serumu još za vrijeme trudnoće moglo predskazati duljinu odsustva normalnih menstruacijskih ciklusa za vrijeme dojenja.

S ovim ciljem ispitivana je razina različitih hormona u 17 zdravih trudnica, tijekom 34. i potom 38. tjedna trudnoće, kao i jedan, tri i šest mjeseci nakon poroda. Tijekom trudnoće određivana je razina prolaktina, estrogena, SHBG, DHEAS, progesterona i hPL, a nakon poroda razina prolaktina, estrogena i SHBG.

Nakon poroda, deset žena koje su dojile imale su odsutne menstruacije dulje od 6 mjeseci, a sedam žena koje su dojile imale su amenoreju kraću od 6 mjeseci.

Analizom endokrinoloških parametara, kod žena s dugom amenorejom (> 6 mjeseci) nađena je u 38. tjednu trudnoće dva puta veća razina prolaktina, snižena razina ukupnog estradiola, kao i nizak SHBG u odnosu na žene s kratkotrajnom amenorejom. Razlike u razini prolaktina perzistirale su i u uzorcima nakon porođaja.

Izgleda da je odnos izmedju prolaktina i slobodnog estradiola (prolaktin/ estradiol ratio) u 38. tjednu trudnoće izvrstan endokrinološki marker u predskazivanju trajanja duljine laktacijske amenoreje, sugerirajući da je duljina odsustva menstruacije za vrijeme perioda dojenja nakon poroda uvjetovana još za vrijeme trudnoće.


Hum Reprod 2001 December, Vol 16 (12): 2540-2545

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve