Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Rezultati istraživanja objavljeni u stručnom časopisu Diabetes Care ukazuju da dojenje od strane trudnica koje su imale gestacijski dijabetes smanjuje rizik pretilosti njihove djece u ranom djetinjstvu. Majčina pretilost neovisno utiče na rizik pojavnosti pretilosti kod djece.

"U aktualnom ispitivanju djece majki koje su imale šećernu bolest u trudnoći, pokazali smo kako roditeljska pretilost kao i prekomjerni intrauterini rast fetusa te posljedična prekomjerna težina novorođenčeta neovisno rezultiraju pojavom pretilosti u ranom djetinjstvu", navode njemački znanstvenici iz Berlina.

Istraživači su ispitivali povezanost između dojenja i pretilosti u ranom djetinjstvu u skupini od 324 djece. Djeca su potjecala iz trudnoća kompliciranih gestacijskim dijabetesom, a majke su bile obuhvaćene ispitivanjem "Diabetes Prenatal Care Clinic of Vivantes Medical Center" u periodu između 1995. i 2000. godine. Kod majki su obavljena antropometrijska ispitivanja kada su djeca bila u dobi od 2 i 8 godina, te su praćene navike i obrazac dojenja djece.

S dojenjem nakon poroda su započele 241 majka (74.4%). Dojenje je u prosjeku trajalo 3 mjeseca kod 77 djece (23.8%), 164 djece (50.6%) je dojeno dulje od 3 mjeseca.
U skupini djece je prekomjerna tjelesna težina nađena kod 92 djece (28.4%). Statistički znakovita negativna povezanost nađena je između vrijednosti BMI djece, te trajanja perioda dojenja. Pojava pretilosti u ranom djetinjstvu također je bila negativno povezana s trajanjem perioda dojenja.

U skupini djece koje majke nisu dojile, prekomjerna tjelesna težina je nađena u 37.3% u usporedbi s 32.5% i 22.0% u skupini djece dojene tri mjeseca i dulje od tri mjeseca.

Nakon korekcije podataka, znanstvenici nalaze da je dojenje neovisan prognostički čimbenik u sprječavanju nastanka pretilosti u ranom djetinjstvu. Kod djece dojene dulje od tri mjeseca, rizik pojavnosti pretilosti tijekom ranog djetinjstva smanjuje se i do 50%.

Znanstvenici nalaze također da su pretile majke kod kojih je tijekom trudnoće dijagnosticiran gestacijski dijabetes manje sklone dojenju djece nakon poroda.

Rezultati ovog ispitivanja ukazuju da bi pretile trudnice s gestacijskim dijabetesom svakako trebalo ohrabriti i potaknuti na dojenje tijekom najmanje tri mjeseca i dulje kako bi se smanjio rizik kasnije prekomjerne težine djeteta.


Diabetes Care 2006;29:1105-1106.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve