Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Duže dojenje i učestalije dojenje mogu smanjiti učestalost dijabetesa tipa 2 u žena, koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes melitus (GDM), ukazuje nova studija.

"Vidjeli smo 36% do 57% relativno smanjenje pojavnosti dijabetesa melitusa tijekom 2 godine s većim intenzitetom laktacije tijekom 6 do 9 tjedana nakon poroda, kao i kod dužeg dojenja (> 2 mjeseca do > 10 mjeseci), neovisno o pretilosti , gestacijskoj toleranciji glukoze i perinatalnom ishodu koji može odgoditi laktogenezu i time skratiti trajanje dojenja," rekla je Dr. Erica P. Gunderson, epidemiologinja i viši znanstveni suradnik na sveučilištu Kaiser Permanente, Oakland, California.

Rezultati prospektivne kohortne studije su objavljeni online u časopisu "Annals of Internal Medicine".

Rastući dokazi pokazuju da majke koje doje imaju poboljšani metabolizam glukoze i lipida, te da povoljni metabolički učinci traju i po prekidu dojenja. Međutim, dokazi su ograničeni i proturječni kada je riječ o tome smanjuje li dojenje budući rizik majke za dijabetes tipa 2 kod žena s gestacijskim dijabetesom. Osim toga, prethodne studije nisu uračunale perinatalni ishod, kasnije trudnoće ili način života nakon poroda.

Dr. Gunderson i kolege su stoga proveli istraživanje "SWIFT - Study of Women, Infant Feeding and Type 2 Diabetes After GDM Pregnancy " kako bi procijenili učinak dužeg, intenzivnog dojenja na učestalost dijabetesa tipa 2 unutar dvije godine među ženama s nedavnim gestacijskim dijabetesom.

Studija je obuhvatila 1,010 žena s GDM koje su se porodile s 35 tjedana ili kasnije. Isključene su žena koje su svoje bebe hranile uz nadohranu ili s nedosljednim dojenjem.

Ispitanice su prošle tri pregleda: na početku (6 - 9 tjedna nakon poroda), a zatim jednom godišnje tijekom 2 godine praćenja. Tijekom ispitivanja, znanstvenici su klasificirali ponašanje sudionica obzirom na hranjenje dojenčadi (uključujući intenzitet i trajanje laktacije) i testova oralne tolerancije glukoze u trudnoći. Primarni ishod studije bio je istražiti nastanak tipa 2 dijabetesa tijekom praćenja.

Sveukupno, 959 (95%) od žena bez dijabetesa na početku su testirane najmanje jednom tijekom 2 godine praćenja, a 113 (11.8%) su prvi puta dobile dijabetes tip 2. Ukupna učestalost dijabetesa tipa 2 bila je 5.64 slučajeva na 1,000 osoba-mjeseci, a kretala se od 3.95 slučajeva na 1,000 osoba-mjeseci za ekskluzivno dojenje do 8.79 slučajeva na 1,000 osoba-mjeseci za isključivu uporabu nadohrane u dobi 6 do 9 tjedana nakon poroda.

U multivarijabilnih regresijskih modela, nakon prilagodbe za dob i kovarijate (uključujući majčine i perinatalne čimbenike rizika, ishod poroda i način života nakon poroda), veći intenzitet dojenje bio je povezan s nižim stopama dijabetesa tipa 2. A u usporedbi s kraćim trajanjem laktacije od 0 do 2 mjeseca, dulje trajanje dojenja (> 2 do 5 mjeseci,> 5 do 10 mjeseci, i> 10 mjeseci) također bilo je nezavisno povezano s nižim stopama dijabetesa tipa 2.

Iako autori priznaju nemogućnost procjene povezanosti nakon 2 godine praćenja, kao jedan od glavnih ograničenja ovog istraživanja, oni naglašavaju da je, po dizajnu, SWIFT studija minimizirala obrnutu uzročnost i preostale utjecaje koji su smanjivali valjanost ranijih studija. "Trenutno je SWIFT studija najveća i etnički najraznolikija prospektivna kohorta žena s gestacijskim dijabetesom koje su testirane jednom godišnje od ranog babinja, i to je jedina studija koja prospektivno kvantificirala učestalost i trajanje dojenja, kontrolirano za različite potencijalne čimbenika perinatalnog ishoda i stanja novorođenčeta.

Na temelju rezultata ovog istraživanja, istraživači naglašavaju potrebu preusmjeravanja strategije za smanjenje rizika za nastanak dijabetesa tipa 2 u žena neposredno poslije poroda.

"Izmjene ponašanja i povećanje učestalosti i trajanja dojenje treba uzeti u obzir kao važan prioritet za trudnice koje su imale gestacijski dijabetes nakon poroda, zbog svojih dugotrajnih metaboličkih prednosti. Veća raspodjelu zdravstvenih sredstava za promicanje i podržavanje isključivog i dugotrajnog dojenja može imati koristi za visoko-rizične žene smanjujući rizik za napredovanja dijabetesa melitus u srednjoj žiotnoj dobi," zaključuju autori.

 

 

Ann Intern Med, 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve