Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Žene koje razviju hipertenzivni poremećaj ili gestacijski dijabetes tijekom trudnoće su suočene s većim rizikom od ovih poremećaja kasnije u životu, pokazuju rezultati studije.

Kako bi zaključili da li ove komplikacije u trudnoći utječu na zdravlje kasnije u životu, znanstvenici su pratili više od 22.000 žena sve do životne dobi od 50 godina, oko 27 do 29 godina nakon prve trudnoće.

Otkrili su da su žene koje su imale hipertenziju tijekom trudnoće imale više nego dvostruku vjerojatnost da će je imati kasnije nego žene koji nisu imale tu komplikaciju kada su bile mlađe. Žene s hipertenzijom tijekom trudnoće su također imale veću vjerojatnost da će razviti kardiovaskularnu bolest.

Osim toga, žene koje su imale gestacijski dijabetes su imale kasnije četiri puta veći rizik od razvoja dijabetesa.

Među ženama koje su razvile dijabetes ili hipertenziju kasnije u životu ti problemi su obično počeli ranije ako su prethodno imale iste probleme tijekom trudnoće, otkrili su istraživači.

"Ako shvatimo da žene s hipertenzivnim poremećajem tijekom trudnoće imaju povećan rizik od razvoja hipertenzije i naknadne kardiovaskularne bolesti, a žene s gestacijskim dijabetesom imaju povećani rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, te bi žene mogle imati koristi od programa probira," izjavila je za Reuters Health putem e-maila vođa studije Karst Heida, University Medical Center Utrecht, Nizozemska.

Sveukupno, gotovo 6.200 žena u istraživanju, odnosno oko 28%, je imalo hipertenziju tijekom trudnoće i gotovo 1.100, ili 5% su imale gestacijski dijabetes.

Tijekom godina je bilo više od 2.500 kardiovaskularnih događaja, uključujući oko 1.500 uzrokovanih srčanim bolestima i 720 zbog moždanog udara.

Ženama s hipertenzijom tijekom trudnoće je dijagnisticirana hipertenzija u dobi oko 44 godina u prosjeku, oko osam godina ranije nego kod žena koji su razvile hipertenziju, a da je nisu imale tijekom trudnoće.

Ženama koje su imale gestacijski dijabetes za vrijeme trudnoće je dijagnosticiran dijabetes tipa 2 u dobi od oko 53, oko osam godina ranije nego kod žena bez povijesti dijabetesa.

Glavno ograničenje studije je spremnost žena da se točno sjete jesu li imale hipertenziju ili dijabetes tijekom trudnoće koje su bile prije mnogo godina na početku istraživanja, navode autori u članku u online 12. listopada u "Hypertension".

Osim toga, znanstvenici nisu imali podatke o vremenu nastanka ovih komplikacija.

Otkrića bi trebala poslužiti kao podsjetnik za žene i kliničare da razmotre sve komplikacije u trudnoći i razmisle o riziku za buduće zdravstvene probleme, rekao je za Reuters Health email-om dr Kaberi Dasgupta, istraživač na Sveučilištu McGill u Montrealu, koji nije bio uključen u studiju.

"Saznanje da žene s ovim stanjima u trudnoći imaju visoki rizik od određenih zdravstvenih problema kasnije u životu je vrijedna informacija, poput prozora u potencijalni budući zdravstveni rizik", rekla je za Reuters Health putem e-maila dr Deirdre Tobias, istraživač u Brigham and Women Hospital i Harvard Medical School, Boston, koja također nije bila uključena u studiju.

"Trebamo iskoristiti ove informacije u praćenju zdravstvenog stanja žena nakon trudnoće i motivirati promjene za zdraviji način života jer se dijabetes, hipertenzija i bolesti srca mogu spriječiti", rekla je dr Tobias.

Europska komisija, Nizozemsko Ministarstvo zdravstva, Nizozemsko Društvo za rak, Nizozemska Organizacija za zdravstveno istraživanje i razvoj, te World Cancer Research Fund su podržali ovo istraživanje.

 

 

IZVOR: http://bit.ly/1Q8Sler
Hypertension 2015.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve