Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

U usporedbi sa standardnim postupcima potpomognute oplodnje (in vitro fertilizacija - IVF), postupak donacije jajnih stanica ne ostavlja negativne posljedice na tijek trudnoće i porođaj, niti kod davateljice niti kod primateljice jajne stanice.

Praksa donacije jajnih stanica je sve popularnija kako širom svijeta, tako i u Engleskoj. Do sada, međutim, nisu vršena istraživanja na većem broju pacijentica koja bi potvrdila sigurnost programa donacije jajnih stanica za davateljice i primateljice, objašnjavaju svoje zanimanje za ovu temu znanstvenici iz "Lister Fertility Clinic" u Londonu.

"Cilj naše studije je bio uspoređivanje ishoda trudnoća kod pacijentica koje su uključene u program donacije jajnih stanica s rezultatima standardnog IVF postupka, kako bi se osvijetlio bilo kakav deficit u pozitivnom ishodu u obje skupine".

Znanstvenici su analizirali ishod 276 donatorska ciklusa koji su uključivali 192 pacijentice darovateljice svojih jajnih stanica, 274 primateljska ciklusa koji su uključivali 246 pacijentica koje su primile jajnu stanicu, te 1.098 standardnih IVF ili ICSI (intracytoplasmic sperm injection) ciklusa u kojima su učestvovale 718 žena.

Nije registrirana statistički značajna razlika u uspješnosti nastupanja trudnoća i uspješnog dovršetka trudnoća kod davateljica jajnih stanica (42,0% i 33,0%), primateljica jajnih stanica (41,4% i 28,6%), te trudnoća u kojima jajne stanice nisu darovane niti primane (40,05 i 30,9%).

Također, nije nađena statistički značajna razlika u broju dobivenih jajnih stanica, broju zrelih folikula ili količine gonadotropinskih injekcija između standardnih IVF i ciklusa s donacijom jajne stanice. Statistički se nije značajno razlikovao prosječan broj transferiranih embrija između obje skupine pacijentica.

"Poznate su špekulacije kako ciklusi u kojima se vrši donacija jajnih stanica zahtijevaju snažniju stimulaciju u usporedbi s ciklusima pacijentica koje se podvrgavaju standardnom IVF/ICSI tretmanu.

Naša studija je pokazala da se prosječna količina gonadotropina potrebnih za sazrijevanje folikula nije značajno razlikovala kod pacijentica koje su bile u standardnom IVF postupku, kao i u postupku donacije jajnih stanica bilo kao davatelj ili primatelj."

Na osnovi iznesenih činjenica, engleska studija jasno definira sporna pitanja oko potrebe veće količine hormona u poticanju folikulogeneze, kao i povećanog rizika ovarijskog hiperstimulacijskog sindroma u donatorskim programima.
 

Hum Reprod 2003;18:2363-2367.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve