Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Rizik prijevremenog poroda i niske porođajne težine je veći pri uporabi donirane oocite u "in vitro" oplodnji, u usporedbi s autolognom IVF, navodi se u pregledu više od 100,000 živorođene djece iz jednoplodnih trudnoća.

Rezultati bi mogli pomoći u savjetovanju žena i vođenju trudnoća nakon IVF postupka s doniranom oocitom, izvijestio je Dr. Mohan S. Kamath na godišnjem sastanku Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju.

U pregledu 100,092 jednoplodnih trudnoća koje su rezultirale živorođenjem među ženama koje su ostvarile trudnoću nakon IVF postupka, stopa određenih ishoda/komplikacija bila je povećana kod žena koje su koristile doniranu jajnu stanicu. Primjerice, stopa prijevremenog poroda, definirana kao porod prije navršenih 37 tjedana trudnoće, iznosila je 14.8% kod žena s doniranom jajnom stanicom naspram 9.4% kod žena koje su imale IVF s vlastitim jajnim stanicama. Stopa ranog prijevremenog poroda (porod prije navršenih 32 tjedna trudnoće) iznosila je 2.1% naspram 1.8%, niska porođajna težina djeteta (manje od 2,500 g) javljala se kod 13.8% u odnosu na 9.5% i stopa vrlo niske porođajne težine (manje od 1,500 g) javljala se kod 2.65% u odnosu na 1.9% pacijentica.

Razlike između skupina su bile u statistički značajnom području, rekao je dr Kamath iz 'Christian Medical College and Hospital', Vellore, India.

Nakon prilagodbe za potencijalne kočimbenike, uključujući starost žene, trajanje liječenja, ranije porode, broj transferiranih embrija, jednoplodne u odnosu na multiple trudnoće koje su rezultirale porodom jednog djeteta, i dan trasnfera embrija (prije 5 dana – nakon 5. dana), porast navedenih rizika ostajo je i dalje statistički značajan.

Rezultati ovog istraživanja su važni jer je problem neadekvatnog i lšeg odgovora jajnika na stimulaciju u okviru IVF postupka u porastu, što rezultira odgađanju rađanja i porastu životne dobi u kojoj majka traži IVF postupak, rekao je Dr. Kamath. Međutim, dostupno je malo informacija u vezi ishoda trudnoća, kako komplikacija kod majke tako i djeteta, nakon IVF postupaka s doniranom jajnom stanicom, a podatci koje imamo pokazuju kontroverzne rezultate.

Povećani rizik komplikacija u trudnoći nakon tehnika potpomognute oplodnje, u usporedbi sa spontano ostvarenim trudnoćama, u velikoj mjeri se mogu pripisati samoj podlozi neplodnosti ili specifičnim epigenetičkim modifikacijama u embrija zbog tehnike umjetne oplodnje. Aktualno istraživanje je provedeno kako bi se utvrdilo utječe li korištenje doniranih jajnih stanica na porod i perinatalni ishod u usporedbi s IVF trudnoćama u kojima se koriste autologne jajne stanice.

Anonimni podatci su dobiveni iz registra "Human Fertilisation & Embryology Authority" Ujedinjenog Kraljevstva, gdje su prikupljeni podatci o svim postupcima liječenja potpomognutom oplodnjom u Velikoj Britaniji od 1991. godine. U tekućoj analizi analizirani su podatci za razdoblje između 1991. do 2011. godine, zajedno sa svim jednoplodnim živorođenim porođajima posebno za autologne, posebno za IVF cikluse s doniranim jajnim stanicama.

Premda prijenos podataka ne uključuje podatke o potencijalnim kočimbenicima, kao što su pušenje, indeks tjelesne mase, povijest bolesti tijekom trudnoće, rezultati daju važan uvid u potencijalni ishod trudnoće, dodati je Dr. Kamath.

 

2016 Aannual meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve