Datum zadnje izmjene: 08. 04. 2024.


Pretile žene koje su u postupku in vitro fertilizacije (IVF) mogu poboljšati uspješnost postupka ako se hormoni koji se koriste u postupku doziraju prema tjelesnoj težini, pokazuju rezultati studije koja je objavljena u znanstvenom časopisu 'Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'. Lauren W. Roth, dr. med. (University of Colorado, Aurora) i kolege su promatrali redovite menstrualne cikluse pretilih žena (n=10) i žena normalne težine (n=10) s fiziološkom razinom prolaktina, hormona TSH i urednom krvnom slikom. Ordinirana je subkutano jedna doza GnRH antagonista (cetrorelix) tijekom te je mjerena razina cetroreliksa u serumu na 8,10 i 14 sati nakon terapije. Počevši s 8 sati nakon ordiniranja cetroreliksa, sakupljani su uzorci krvi u svrhu mjerenja razine luteinizirajućeg hormona (LH) svakih 10 minuta kroz sljedećih 6 sati.

Istraživači su definirali pretilost kao indeks tjelesne mase (BMI - body mass indeks) 30 kg/m² ili više. Sudionice su bile žene starosne dobi od 18 do 40 godina. Cetroreliks je imao manje vrijeme poluraspada kod pretilih žena uspoređujući s ženama uredne tjelesne težine (8,1 ± 1,6 naprema 12,7 ± 6,2 h; P=.02). Istraživači su isto tako pronašli da pretile žene imaju povećani klirens cetroreliksa uspoređujući s ženama normalne tjelesne težine (25,8 ± 6,8 naprema 20,1 ± 8,3 L/h; p=.0058), iako razlika nije bila statistički značajna. Isto tako, 50% pretilih žena je imalo skok LH razine (definirano kao 50% povećanje najniže vrijednosti) tijekom 14-satnog opservacijskog razdoblja nakon davanja cetroreliksa; niti jedna od žena normalne tjelesne težine nije imala takav skok.

Autori ističu da jedna doza cetroreliksa treba rezultirati u LH supresiji kroz 96 sati; efekt te jedne doze je najvjerojatnije precijenjen kod pretilih žena. Promijenjena farmakokinetika cetroreliksa kod pretilih žena može voditi ka preranoj ovulaciji tijekom asistiranih reprodukcijskih postupaka pa to može biti jedan od mehanizama koji rezultiraju u smanjenoj uspješnosti postupaka", napisali su autori. "Do sada nismo prilagođavali dozu cetroreliksa tjelesnoj težini. Ova studija treba daljnje potvrde, ali sve više smo sigurni da standardna doza cetroreliksa nije adekvatna za pretile žene", rekao je J. Michael Gonzalez-Campoy, dr. med. (medicinski direktor, Minnesota Center for Obesity, Metabolism, and Endocrinology, Eagan).

Istraživači su ustvrdili da su pretile žene bile značajno starije nego žene normalne tjelesne težine ali je rečeno da "starosna dob nije imala značajni utjecaj na farmakokinetske varijable u ovoj studiji." Isto tako, parametri ovarijske rezerve i intervali menstruacijskog ciklusa su bili slični u obje grupe. Također postoje i druga ograničenja studije kao što su mali broj žena u studiji te neidealno farmakokinetsko vrijeme sakupljanja uzoraka.

"Više od jedne trećine žena reproduktivne dobi u USA su pretile te takve žene čine veliki postotak od onih koje idu u postupke potpomognute oplodnje", napisali su doktor Roth i kolege. "U skladu s većim potrebama za gonadotropinima kod pretilih žena koje prolaze kroz postupke umjetne oplodnje, trebalo bi se uzeti u obzir pravilno doziranje GnRH antagonista ", zaključili su autori.


J Clin Endocrinol Metabol, 2014.


Poliklinika Harni
  Novosti - Sve