Datum zadnje izmjene: 08. 04. 2024.


Rizik za poslijeporođajnu vensku trombozu (VTE) kod žena najveći je u prvih nekoliko tjedana nakon porođaja, i smanjuje se tijekom narednih 12 tjedana, pokazuju rezultati nove studije. Komplikacije tijekom trudnoće povisuju rizik za poslijeporođajnu vensku trombozu. Studija je jedan od rijetkih koja je pratila poslijeporođajnu vensku trombozu na tjednoj razini, rekli su za Obstetrics and Gynecology autori dr. Naomi K. Tepper i kolege ('Prevention and Health Promotion and the Division of Blood Disorders, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention', Atlanta, Georgia)

Zna se da rizik od venske tromboze raste neposredno nakon porođaja, najviše zbog hiperkoagulabilnosti uvjetovane trudnoćom. Svejedno, najveći broj studija govore o ukupnom riziku, ne raščlanjujući rizik na tjedne nakon porođaja. Pojedine komponentne sustava za zgrušavanje vraćaju se u normalu u različito doba nakon porođaja – neposredno nakon porođaja, pa sve do 6 i 12 tjedana. Malo se zna o tim promjenama i kako djeluju na rizik za VTE. "Imamo oskudno znanje o utjecaju rizičnih faktora za VTE kroz vrijeme. Preciznije informacije o tjednim događanjima i rizičnim faktorima mogle bi nam pomoći tijekom postpartalne profilakse ili uvođenja lijekova koji mogu povisiti rizik za vensku tromboemboliju kao što su kontraceptivi koji sadrže estrogen", napisali su autori.

Istraživači su sakupili podatke od žena starosti 15 do 44 godina iz 'Truven Health MarketScan Commercial' i 'Multi-State Medicaid databases' koje sadrže zdravstvene informacije te iz 'Medicaid' programa. Analiza je obuhvatila razdoblje od 2005. do 2011. godine. Za žene koje su više puta rodile unutar tog razdoblja, analizom su obuhvaćeni prvi porođaji. Žene su praćene od nultog dana, definiranog na dan porođaja do kraja postporođajnog 12. tjedna. Uključivanje novih pacijentica je završilo 30. rujna 2011. godine da bi se osiguralo da sve žene uključene u studiju budu praćene 12 tjedana. Istraživači su koristili kriterije za vensku trombozu prema 'International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification' – za duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE). Isključili su pacijentice s molom hidatiformis, ektopičnom trudnoćom ili nekim drugim abnormalnim produktima začeća. Konačna analiza je uključivala 1,540,026 porođaja u bazi podataka privatnih osiguranja i 1,002,536 u Medicaid bazi podataka.

Od 2005. do 2011. godine dijagnosticirano je ukupno 2,456 venskih tromboza tijekom prvih 12 poslijeporođajnih tjedana kod žena s privatnim osiguranjima i 1,713 venskih tromboza kod žena u Medicaid bazi podataka. Ukupna incidencija na 1,000 porođaja bila je 15,95. Broj venskih tromboza u obje grupe je bio veći tijekom prvog tjedna: bilo je 1,417 VTE kod privatnih osiguranja i 943 u Medicaid grupi, incidencija 9,20 na 10,000 porođaja. Drugi tjedan je incidencija pala na 372 VTE u prvoj skupini i 259 VTE u drugoj skupini, što čini pojavnost od 2,42 odnosno 2,58 u prvom tjednu uspoređujući s drugim tjednom. Ove stope su kontinuirano opadale, pa je 12 tjedana nakon porođaja dijagnosticirano 20 venskih tromboza u privatnim osiguranjima i 17 venskih tromboza u Medicaid grupi, s incidencijom od 0,13 odnosno 0,17.

Ozbiljne postpartalne komplikacije, kao što je zatajenje srca, plućni edem, adultni respiratorni distres sindrom i sepsa ili šok su bili najveći pojedinačni rizici za VTE u obje grupe. U grupi privatnog osiguranja ove komplikacije su bile povezane s relativnim rizikom za VTE od 15,25 promila. U Medicaid grupi relativni rizik je iznosio 17,96 promila. Poslijeporođajne infekcije su bile idući važan rizični faktor povezan s relativnim rizikom od 6,76 i 4,75 promila. Anemija, preeklampsija, eklampsija, pušenje, debljina i starost su se isto pokazali kao značajni rizični faktori. Faktori povezani s trudnoćom utječu "kroz njihove učinke na koagulabilnost i upalu", napisali su autori. "Isto tako, akutna stanja kao što su krvarenje ili upala mogu sudjelovati u promjenama koje su vezane s postpartalnim hemostatskim stanjem na taj način da povećavaju stvaranje intravenskih tromboembolija."

Istraživači nisu provjeravali VTE dijagnoze u medicinskoj dokumentaciji tako da možda neki slučajevi nisu dobro klasificirani. Ostala moguća ograničenja studije uključuju varijacije u dijagnostičkim kodovima u bazama podataka koja mogu utjecati na povezanost rizičnih faktora i VTE; nemogućnost provjere pojedinih faktora rizika povezanih s VTE kao što su prijašnji VTE incidenti ili trombofilija i ograničavanje analize samo na prve porođaje. Autori su zaključili: "Rizik od poslijeporođajne venske tromboembolije je najveći neposredno nakon porođaja te su pod najvećim rizikom starije žene s opstetričkim komplikacijama. Isto tako, opstetrički faktori i komplikacije sudjeluju u povećanom riziku neposredno nakon porođaja i u kasnijem postporođajnom razdoblju". Rezultati naglašavaju da je "potreban oprez kod kliničara zbog povećanog i produljenog rizika za poslijeporođajnu VTE, posebno kod žena s opstetričkim komplikacijama".

 

Obstet Gynecol. 2014;123:987-996.


Poliklinika Harni
  Novosti - Sve