Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Konsenzus američkih stručnjaka iz područja reprodukcijske medicine iz 'Hastings Center' i 'Yale School of Medicine', predstavnika industrije osiguranja, strukovnih udruga i bioetičara obuhvaća prijedlog šest promjena u politici i praksi usmjerenih na smanjenje učestalosti višeplodnih trudnoća i prijevremenih porođaja, navedeno je u znanstvenom časopisu 'Fertility and Sterility'.

Autori osobito pozivaju zdravstvena osiguranja na proširenje police za umjetnu oplodnju (IVF - in vitro fertilizacija). Visoke cijene IVF postupaka financijski su razlog za inzistiranja parova na embriotransferu većeg broja zametaka kako bi se povećale šanse za trudnoćom.

"Nemogućnost financijskog pokrivanja ovih usluga osim što dovodi do višeplodnih trudnoća, uzrokuje i štetu kog pacijenata ", rekao je Pasquale Patrizio, MD, profesor na Odsjeku za porodiljstvo, ginekologiju i reproduktivne znanosti na Yale School of Medicine, jedan od sudionika konsenzusa.

Stručnjaci također vjeruju da poboljšanje komunikacija između liječnika i pacijenta, jamče potpunu svjesnost rizika povezanih s višeplodnim trudnoćama. Višeplodne trudnoće povezane su s povećanim rizikom prijevremenog porođaja, što je razlog češćih neuroloških i respiratornih problema kao i neonatalne smrti, za što američke zdravstvene službe izdvajaju više od 26 milijarde dolara godišnje.

"Kada su pacijenti bolje informirani o rizicima višeplodnih trudnoća, a postupak razriješen financijskih pritisaka, istraživanja pokazuju veću vjerojatnost odabira prijenosa samo jednog zametka u jednom postupku", rekao je Patrizio.

 

Preporuke radne skupine su sljedeće:

 

 

  1. Proširenje police osiguranja i financijsko pokrivanje troškova liječenja neplodnosti.
  2. Promjena definicije IVF ciklusa tako da se izjednače postučak u kojem se transferiraju dva embrija s dva uzastopna postupka u kojima se transferira po jedan embrij. Ova promjena se treba primjenjivati i na izračun stope uspjeha i određivanje naknade iz osiguranja, prijedlog je autora.
  3. Mijenjati klinike, zdravstvena osiguranja i državnu politiku kako bi se pacijentima za rješavanje neplodnosti pružila mogućnost boljeg odabira protokola niskog rizika.
  4. Promjena police osiguranja kako bi se smanjio broj ciklusa kontrolirane stimulacije jajnika potrebnih prije odobrenja IVF postupka.
  5. Ulaganje u istraživanja kako bi se poboljšalo liječenje neplodnosti.
  6. Poboljšanje komunikacije između liječnika i parova u postupcima liječenja neplodnosti u smislu obrazloženja svih rizika višeplodnih trudnoća.

 

Naglasci

 

  • Kako bi se smanjila učestalost višeplodnih trudnoća i prijevremenih porođaja, potrebne su promjene zdravstvene politike, uključujući i poboljšanje pokrivanja financijskih troškova IVF postupka.
  • Postoji potreba bolje komunikacije između liječnika i parova u postupcima liječenja neplodnosti u smislu obrazloženja svih rizika višeplodnih trudnoća.

 


OBGYN.net
Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve