Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Podtipovi karcinoma dojke razlikuju se ovisno o nacionalnosti unutar stratificiranog socio-ekonomskog statusa, rezultati su iz National baze podataka za rak (NCDB - National Cancer Data Base ).

"Žene manjinskih skupina imaju veću vjerojatnost da se kod njih dijagnosticira prognostički najnepovoljniji podtipovi karcinoma dojke bez obzira na njihov socio-ekonomski status," rekao je Dr. Helmneh M. Sineshaw iz American Cancer Society u Atlanti, Georgia.

Prethodna istraživanja pokazala su različite prevalencija podtipova karcinoma dojke među ženama različitih rasa i među ženama različitih socio-ekonomskih slojeva, pa doprinos svakog čimbenika ostaje neizvjestan.

Dr. Sineshaw i kolege koristili su NCDB podatke iz 2010. – 2011. godine kako bi procijenili pojavnost svakog od pet klinički relevantnih podtipova karcinoma dojke u manjinskim skupinama stanovništva u odnosu na ne-latinoameričke žene bijele rase stratificirane po socio-ekonomskom statusu. Analiza je obuhvatila više od 260,000 slučajeva karcinoma dojke u žena.

U većini slučajeva (64,4%) se radilo o HER 2 negativnom karcinomu dojke, kod kojeg su hormonski receptori (HR) humanog epidermalnog čimbenika rasta bili negativni.Ostali su bili HR + / HER2 + (9,2%), HR-/HER2 + (HER2, 4,1%), trostruki negativni (TN) (11,7%), ili nepoznato (10,8%), o čemu je tim izvijestio u online izdanju znanstvenog časopisa 'Breast Cancer Research and Treatment'.

U usporedbi s ne-latinoameričkim ženama bijele rase, a nelatino žene crne rase su imale 84% veću vjerojatnost dijagnoze trostruko negativnog karcinoma dojke, a ovaj odnos je održan u svim socio-ekonomskim skupinama.

Stanovnice Azije i pacifičkog otočja imale su 45% veću vjerojatnost dijagnoze HER2 karcinoma dojke u odnosu na nelatino žene, što je također bilo konstantno u svim socio-ekonomskim skupinama.

Latino žene su imale 26% veću vjerojatnost dijagnoze HER2 tumora u odnosu na nelation žene bijele rase.

Trostruko negativni i HER2 tumori su oko 18 puta češće bili dijagnosticirani kao nepovoljniji 'gradus III' nego povoljniji 'gradus I', u odnosu na karcinom dojke pozitivan na HR + / HER2.

"U donošenju odluke o načinu liječenja bi moglo biti vrlo važno pravilno određivanje dijagnostičkih testova za utvrđivanje podtipova karcinoma dojke kako bi se identificirali trostruko negativni tumori kod nelatino žena crne rase, kao i HER2 podtip karcinoma dojke u azijskoj i skupini žena s pacifičkog otočja", rekao je dr. Sineshaw. "Treba istražiti čimbenike koji pored socio-ekonomskog statusa pridonose većem izgledu za trostruko negativni ili HER2 podtip karcinoma dojke u manjinskim skupinama žena."

 


SOURCE: http://bit.ly/1gp69Ry
Breast Cancer Res Treat 2014.

 

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve