Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Dugoročno je redovita upotreba aspirina povezana sa smanjenim relativnim rizikom za smrt od bilo kojeg uzroka, a također i smrt od raka, pokazala je nova opservacijska studija koja je uključila više od 130.000 zdravstvenih djelatnika.

Ukupni rizik za mortalitet je bio 7% niži kod žena i 11% manji kod muškaraca koji redovito koriste aspirin u usporedbi s povremenim aspirin korisnicima. A rizik za smrt od raka je bio 7% niži kod žena i 15% niži kod muškaraca koji su redovito uzimali aspirin.

Medijan praćenja vremena je bio 32 godine.

Novi rezultate su prikazali Yin Cao, MPH, iz Massachusetts General Hospital u Bostonu, i kolege u prezentaciji na Godišnjem sastanku društva „American Association for Cancer Research“ (AACR) 2017.g.

Aspirin je koristan u dozama od najmanje 0,5 do 1,5 standardne tablete tjedno kod muškaraca i žena. Minimalno trajanje redovitog korištenja povezano sa smanjenom smrtnošću kod raka je bilo 6 godina, zaključili su.

"Smanjenje rizika smrti od raka se može činiti skromno, ali se učinak može se usporediti s povećanjem rizika smrti od raka povezanim s pretilošću", izjavio je dr Cao.

Tim je analizirao 86,206 žena upisani u studiju "Nurses' Health Study" između 1980. i 2012. godine i 43,977 muškaraca upisanih u studiju "Health Professionals Follow-Up Study" između 1986. i 2012.g. U svakom ispitivanju je upotreba aspirina procijenjena na početku i svake 2 godine.

Novo istraživanje je bilo inspirirano brojnim nalazima i rezultatima u posljednjih nekoliko godina, rekao je dr Cao.

Nova studija se osvrnula i na preporuke koje je donio USPSTF, rekao je dr Cao.

"Pitanje je ako koristite aspirin za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i raka debelog crijeva da li onda dobijate neke dodatne koristi u budućnosti u smislu smanjenja rizika smrtnosti za druge vrste raka," izjavio je.

Nova studija sugerira da je tako, da tu postoji dodatna prednost.

Tijekom perioda praćenja je 8271 žena i 4591 muškaraca umrlo od raka. U usporedbi s neredovitom upotrebom, redovita upotreba aspirina je povezana s oko 30% manjim rizikom za smrt od kolorektalnog karcinoma (kod oba spola), 11% manjim rizikom od raka dojke, 23% manjim rizikom od raka prostate i 14% manjim rizikom za rak pluća kod muškaraca.

Korištenje aspirina za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i raka debelog crijeva nosi rizik. Dvije ranije spomenute nuspojave su gastrointestinalno (GI) krvarenje i hemoragijski moždani udar.

Dr. Yao ističe da se USPSTF preporuke o aspirinu temelje na analizi o rizicima i koristima za kolorektalni karcinom i kardiovaskularne bolesti.

Naveo je da bi htio vidjeti daljnje rezultate koji bi "pokušavali naći dodatnu korist za upotrebu aspirina", a koji će biti uravnoteženi s potencijalnim rizicima za gastrointestinalno krvarenje, moždani udar i druge štetne događaje.


 

American Association for Cancer Research (AACR), 2017.g. Godišnji sastanak. Sažetak 3012.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve