Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Interval nacionalnog probira na rak vrata maternice može se sa sigurnošću produljiti na više od 5 godina, barem kod žena koje nisu zaražene humanim papiloma virusom.

Stopa raka vrata maternice je bila ista kod HPV-negativnih žena, bez obzira jesu li bile u skupini probira putem HPV testiranja ili cervikalne citologije (PAPA test) u razmaku od 5 godina, pokazala je velika nizozemska studija. To ukazuje da duži period između pregleda u okviru nacionalnog probira ne bi značajno povećao rizik za novu pojavu raka, napisali su Dr. Maaike G Dijkstra i kolege.

Stanje je, međutim, vrlo različito kod žena s HPV infekcijom, istaknuli su istraživači. Te žene su imale 12 puta veću vjerojatnost za razvoj raka vrata maternice i do 29 puta veću vjerojatnost da će imati cervikalnu intraepitelnu neoplaziju od najmanje gradusa 3 (CIN3 +), u usporedbi sa ženama koje su bile HPV negativne.

Rezultati su ohrabrujući za nizozemsko stanovništvo, napisali su istraživači. Nizozemska namjerava interval probira svog nacionalnog programa produljiti na 10 godina za HPV-negativne žene u dobi od 40 godina ili starije.

"Žene koje su HPV-negativne imaju dugoročno vrlo nizak rizik od CIN3 + što ukazuje da se produljenje postojećeg intervala u Nizozemskoj do 10 godina čini opravdano", napisali su dr Dijkstra iz Sveučilišta VU Medical Centre, Amsterdam, i kolege. "Kod HPV pozitivnih je dugoročni rizik od CIN3 + previsok da bi se podržalo produljenje intervala probira više od 5 godina."

Studija je analizirala 14-godišnji rizik od raka vrata maternice i CIN3 + kod 43,339 žena u dobi od 29 godina i starije. Po nacionalnim smjernicama su sve žene bile podvrgnute probiru raka vrata maternice u intervalu od 5 godina, što znači da su imale pregled u tri navrata. Podijeljene su u grupe u kojima se određivao HPV i radila citologija ili se samo radila citologija.

Kod HPV-negativnih žena u skupini s dvostrukim probirom je kumulativni rizik pojave raka cerviksa bio 0,03% nakon dva i 0,09% nakon oko tri - nije statistički značajna razlika.

Nakon tri probira je učestalost raka cerviksa kod HPV-negativnih žena s negativnom citologijom (dvostruko negativno) bila slična onoj kod citologiji negativnih žena iz kontrolne skupine nakon drugog probira.

U citološkoj skupini je stopa negativnih žena bila 0,09%, nakon dva probira i 0,19% nakon tri.

"Ovo pokazuje da negativni HPV test daje dužu sigurnost u probiru raka vrata maternice od negativne citologije", istaknuli su istraživači.

HPV-pozitivne žene su, međutim, suočene s mnogo većim rizikom bez obzira na protokol probira. Čak i uz negativnu citologiju su imale 12 puta veću vjerojatnost da imaju rak unutar tri probira nego HPV-negativne žene. Rizik od CIN3 + je bio do 29 puta veći. Čak su HPV-pozitivne žene s negativnom citologijom, negativnim HPV 16/18 genotipom i negativnim ponavljanjem citologije suočene s 10 puta većim rizikom od CIN + 3, objavili su znanstvenici.


 

BMJ. 2016; 355: i4924. doi: 10,1136 / bmj.i4924:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve