Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Dvije doze antenatalnih kortikosteroida mogu se primjenjivati kod trudnica s prijevremenim preranim pucanjem plodovih ovoja (PROM) bez povećanja rizika za neonatalnu sepsu, navodi se u članku objavljenom u internetskom izdanju časopisa 'Obstetrics & Gynecology'.

Od 2000. godine, vrijede preporuka iz 'Eunice Kennedy Shriver' Nacionalnog instituta za dječje zdravlje i razvoj, za ograničenu primjenu samo jedne doze steroida. Međutim, podaci koji podupiru tu preporuku su tanki, navode dr. Cynthia Guamfi-Bannerman, MD, i dr. Moeun Sina, MD, iz Odjela za ginekologiju i porodništvo na Columbia University Medical Center u New Yorku, koji su stoga proveli sekundarnu analizu podataka iz studije 'Maternal-Fetal-Medicine-Units' o utjecaju magnezija za neurozaštitu.

Od 2,241 žena u matičnoj studiji, trudnice iz 1,641 jednoplodnih trudnoća s prijevremenim PROM su dobile jednu ili dvije doze kortikosteroida, te su na taj način uključene u aktualnu analizu. Žene koje su primile dvije doze kortikosteroida u trudnoći (145 trudnica) nisu se razlikovale od onih koje su primile jednu dozu u odnosu na dob, rasu, gestacijsku dob i način porođaja.

Istraživači su otkrili da stopa neonatalne sepse nije bila značajno različita između dvije skupine žena, 16,2% kod žena koje su primili jednu dozu i 17,2% kod žena koje su primile dvije doze steroida. Također nisu pronašli nikakvu očiglednu razliku u porođajnoj težini ili stopi sindroma respiratornog distresa (RDS).

"Otkrili smo da je pucanje ovoja duže od 14 dana i u manjoj gestacijskoj dobi pri porođaju, kod niže porođajne težine i RDS bilo povezano s neonatalnom sepsom", napisali su istraživači. "Ove povezanosti su dobro poznate, a prije i nakon prilagodbe za njih u našoj regresijskoj analizi, dvije doze antenatalnih kortikosteroida nisu bile povezane s novorođenačkom sepsom."

U zasebnom članku objavljenom na internetu u 'Obstetrics & Gynecology', Jane E. BRUMBAUGH, MD, iz 'Stead Family' Odjela za pedijatriju na Sveučilištu u Iowi, Iowa City, opisuje rezultat studije novorođenčadi rođene između 2002. i 2011. nakon prijevremenog PROM 1 tjedan ili duže prije porođaja.

Otkrili su da se stopa preživljavanja novorođenčadi izložene prijevremenom PROM nije statistički razlikovala od stope novorođenčadi koja nisubila izložena prijevremenom PROM (90% vs 95%). Međutim, izložena novorođenčad imala su veću vjerojatnost da će imati plućne komplikacije.

"Naša studija proširuje raspon između gestacijske dobi pri pucanju ovoja i latencije za neonatalnu opstanak nakon prijevremenog PROM u eri antenatalnih kortikosteroida, površinski aktivne tvari, i inhaliranja dušikovog oksida," napisali su istraživači.

"Unatoč poboljšanom preživljavanju tijekom posljednja dva desetljeća, novorođenčad izložena prijevremenomi PROM zahtijevaju daljnje povećanje sredstava za njihovu skrb", zaključili su na kraju.

 

Obstet Gynecol. 2014.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve