Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Endometrijski polip nije obvezno i predstadijj karcinoma endometrija, navode kanadski znanstvenici.

″Naizgled visoka povezanost s nastankom endometrijskog karcinoma rezultat je dijagnostičke podudarnosti s vaginalnim krvarenjem, koje može biti simptom endometrijskog polipa i endometrijskog karcinoma, dok sama prisutnost endometrijskog polipa u maternici ne predstavlja povećani rizik za nastanak karcinoma,″ objavili su znanstvenici iz ″McGill University,″ Montreal, Quebec, u stručnom časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Kanadski su istraživači u retrospektivnoj studiji istraživali predstavlja li nalaz endometrijskog polipa reprezentativni znak endometrijskog karcinoma. Autori su standardizirali pojavnost histološki verificiranih endometrijskih karcinoma u žena s dijagnosticiranim endometrijskim polipom, prema životnoj dobi ispitanica s polipom (n = 1,467) , kao i ispitanica s miomom maternice (n = 1,138) koji su dijagnosticirani u razdoblju između 2000. – 2007. godine. Standardizirani rizik je izračunan u odnosu na broj očekivanih slučajeva endometrijskog karcinoma temeljem životne dobi za žensku populaciju u Montrealu, tijekom istraživanog razdoblja.

Tijekom ovog razdoblja kod ukupno 125 (8.5%) od 1,467 žena s endometrijskim polipom i kod 133 (11.7%) od 1,138 žena s miomom uterusa je dijagnosticiran endometrijski karcinom. Standardizirani rizik obolijevanja od karcinoma endometrija bio je statistički značajno niži u skupini ispitanica s polipom endometrija u odnosu na ispitanice s miomom maternice (13.8 naprema 35.4),

Najčešći zajednički simptom zbog kojeg se traži liječnička pomoć i u slučaju polipa i u slučaju karcinoma endometrija bilo je abnormalno vaginalno krvarenje. Abnormalno vaginalno krvarenje se ipak statistički značajno češće javljalo ako je pored endometrijskog polipa dijagnosticiran i endometrijski karcinom.

Autori navode da abnormalna vaginalna krvarenja nastupaju i kod polipa i kod endometrijskog karcinoma, što u svakom slučaju zahtijeva histološku dijagnostiku, koja će otkriti što je uzrok ovom krvarenju: endometrijski polip ili karcinom.

″Prisutnost endometrijskog polipa, kao i nalaz mioma na maternici, mogu predstavljati stanja koja će biti pokazatelji rizika za endometrijski karcinom u simptomatskih pacijentica,″ navode autori. ″Patohistološki nalazi endometrijskih polipa, kod kojih je tumorski promijenjena stroma, a ne žljezdani epitel kao kod karcinoma endometrija, sljedeći je argument koji podržava nedostatak dokaza karcinomskog potencijala endometrijskih polipa.″

 


Am J Obstet Gynecol, published online 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve