Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Umetanje "hormonske spirale" - intrauterinog uloška s hormonskim cilindrom, nakon laparoskopske operacije kod tegoba uzrokovanih endometriozom, smanjuje rizik ponovnog javljanja simptoma umjerene i teške dismenoreje - bolnih menstruacija srednjeg i teškog stupnja.

"Laparoskopska kirurgija je često liječenje izbora kod simptomatskih oboljenja, ali rezultati nisu uvijek zadovoljavajući i bolovi se često ponovno vraćaju", pojašnjavaju talijanski znanstvenici s Milanskog sveučilišta.

Studija talijanskih znanstvenika (Instituto Luigi Mangiagalli) obuhvaćala je 40 od 77 parova žena starosne dobi 40 godina ili manje, koje su bile podvrgnute operativnoj laparoskopiji zbog postojanja simptoma endometrioze, I - IV stupnja, koje nisu željele ostvariti trudnoću i imale su simptome teške dismenoreje u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Kod 20 od ovih ispitanica je nakon laparoskopske operacije inserirana "hormonska spirala", dok je 20 pacijentica bilo podvrgnuto operativnom liječenju, bez drugih postupaka.

Godinu dana nakon laparoskopske operacije, pacijentice su popunile upitnik o prisutnosti i težini simptoma dismenoreje, dispareunije (bolnih spolnih odnosa) i bolova u predjelu zdjelice izvan razdoblja menstruacije.

Korištena je bodovna skala po Biberglu i Behrmanu koja odražava funkcionalno oštećenje, te vizualna analogna skala od 100 mm, na kojoj su pacijentice unosile subjektivnu ocjenu svojih tegoba. Sve ispitanice su osim toga ocjenjivale u kojoj mjeri su bile zadovoljne provedenim liječenjem.

Simptomi umjerene ili teške dismenoreje javili su se ponovno kod dvije pacijentice (10%), iz skupine s "hormonskom spiralom" kao i kod devet pacijentica iz skupine koja je liječena kirurškim putem bez dodatnih postupaka (45%). Apsolutni rizik vraćanja simptoma dismenoreje bio je smanjen za 35% u pacijentica s "hormonskom spiralom".

Ovo istodobno znači da "hormonska spirala" inserirana nakon laparoskopske operacije endometrioze sprječava vraćanje simptoma umjerene i teške dismenoreje kod dvije od tri pacijentice godinu dana nakon laparoskopskog zahvata s relativnim smanjenjem rizika od 78%.

Petnaest od dvadeset pacijentica s "hormonskom spiralom" (75%) i deset od dvadeset pacijentica (50%) bez dodatnog liječenja nakon laparoskopije, bile su zadovoljne i vrlo zadovoljne načinom liječenja.

"Insercija intrauterinog uloška s hormonskim cilindrom nakon konzervativnog kirurškog zahvata kod endometrioze može predstavljati novi, učinkoviti, sigurni i zadovoljavajući dodatni tretman u dugotrajnoj prevenciji vraćanja simptoma dismenoreje", zaključuju talijanski znanstvenici.

Ipak, tek dodatna ispitivanja pokazat će da li će se ovako dobri rezultati nakon godinu dana primjene intrauterinog uloška s hormonskim cilindrom održati i nakon pet godina, koliko iznosi trajnost ovog sustava.

 

Fertil Steril. 2003;80:305-309


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve