Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Njemačka nacionalna komisija za dojenje ukazuje na aktualne studije i daljnja saznanja na temu dojenja kod HCV - hepatitis C virus pozitivnih majki i objavljuje dopunu svojih ranijih preporuka iz 2001. godine.

Na osnovi objavljenih rezultata dviju velikih studija - studije europske pedijatrijske HCV mreže (European Paediatric Hepatitis C Network), kao i njemačke studije Hep-Net, dijela projekta o vertikalnom prijenosu hepatitisa C, izgleda kako ne postoje osnove za daljnju zabranu dojenja majkama s kroničnom HCV infekcijom.

U velikom europskom kolektivu koji je obuhvaćao 1.424 djece HCV-pozitivnih majki, nije se značajno razlikovala učestalost nastupanja hepatitisa C kod djece koja su bila dojena (8,3%) i koja nisu bila dojena (9,5%). I studija njemačkih znanstvenika rezultirala je sličnim saznanjima.

U skupini od 624 djece HCV-pozitivnih majki, 153 majke su se odlučile za dojenje. U ovoj skupini se pokazalo da je troje dojenčadi bilo zaraženo hepatitisom C (2%), što je predstavljalo manju stopu nastupanja infekcije nego u cijelom kolektivu od 624 djece (4% inficiranih).

Kod dvoje od troje HCV-pozitivne djece, infekcija nastupa već in utero, vertikalnim prijenosom virusa za vrijeme trudnoće. Kod trećeg od ovo troje djece, infekcija nastupa krajem trudnoće ili za vrijeme porođaja.

Zanimljivo je kako niti u jednoj od 165 pregledanih proba majčinog mlijeka (inficiranih majki) nije mogla biti nađena virusna nukleinska kiselina (HCV- RNA).

U slučaju javljanja akutne hepatitis C infekcije u vrijeme porođaja ili kratko nakon njega, rizik dojenja mora biti strogo i individualno procijenjen, obzirom da je koncentracija virusa vrlo visoka, a u vrijeme akutne infekcije još uvijek nedostaju neutralizirajuća protutijela, pa je rizik infekcije za dojenče vrlo veliki.

Ipak, ovakve akutne infekcije u trudnoći su vrlo rijetke.

Kako bi procjena načina i vremena prijenosa HCV infekcije mogla biti točno određena, preporučuje se određivanje HCV-RNA u serumu novorođenčeta već koncem prvog tjedna života.
 

Nationale Stillkommission, Hepatitis C und Stillen; Frauenarzt 2003. 44 (9): 9-9


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve