Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Endometrioza je rizični čimbenik za nastanak epitelnog raka jajnika; međutim, odnosi li se taj rizik na sve invazivne histološke podtipove ili na borderline tumore, nije bilo jasno.

Međunarodno kolaborativno istraživanje procjenjivalo je povezanost endometrioze i histoloških podtipova raka jajnika.

Istraživanje je objedinilo podatke iz 13 case-control studija raka jajnika koji su bili dio OCAC-a (The Ovarian Cancer Association Consortium). Slučajevi su raščlanjeni po histološkom podtipu, zrelosti, stadiju, dobi pacijentice, etničkom podrijetlu, mjestu provođenja studije, paritetu i duljini korištenja oralne kontracepcije i uključeni u sve analitičke modele.

Rezultati su objavljeni on-line 21.02.2012. u Lancet Oncology i pokazali da je endometrioza povezana s više nego trostrukim rizikom nastanka karcinoma svijetlih stanica i više nego dvostrukim rizikom nastanka endometrioidnog tumora, te s povećanim rizikom nastanka low-grade invazivnog seroznog karcinoma.

Nije nađena povezanost između endometrioze i rizika za nastanak mucinoznog, high-grade invazivnog seroznog raka ili borderline tumora bilo kojeg podtipa.

"Još uvijek moramo puno učiti o njihovom staničnom porijeklu i molekularnoj osnovi, ali otkriće podtipova povezanih s procesom kakav je endometrioza, trebalo bi nam pomoći podrobnije razumjeti tijek bolesti i razviti strategiju koja će omogućiti uspješnu prevenciju i liječenje", napisao je prof. Charlie Gourley iz Centra za istraživanje raka Sveučilišta u Edinburghu u Velikoj Britaniji.

Međutim, u svojoj izjavi, dr. Gourley kaže da "povećani rizik nastanka epitelnog raka jajnika nađen u istraživanju, možda sam po sebi nije dovoljan da bi opravdao ciljani probir kod žena s anamnezom endometrioze, ali sama činjenica da su neki histološki podtipovi raka prisutni u samom začetku bolesti, upućuje na potrebu da se skrining razmotri. Razmjer tog povećanog rizika i povezanost s karcinomima imaju za posljedicu potrebu multidisciplinarnog pristupa kada se u žena s anamnezom endometrioze otkriju nejasne lezije. Ovi podaci iznova ukazuju na potreban oprez, jer može biti prisutna invazivna bolest."

Celeste Leigh Pearce, profesorica na Sveučilištu Južna Kalifornija u Los Angelesu, izjavila je: "Ovo je prijelomna točka koja vodi boljoj identifikaciji žena s povećanim rizikom za nastanak raka jajnika. Ona može osigurati osnovu za pojačani nadzor određene populacije, te time omogućiti individualizaciju u prevenciji i pristupu pri ranom otkriću bolesti, primjerice pri kirurškom zahvatu i probiru."

Kohortu je činilo 13,226 ispitanica u kontrolnoj skupini i 7,911 žena s invazivnim rakom jajnika.

Iz kontrolne skupine je 818 (6.2%) , a iz skupine s invazivnim rakom jajnika 738 žena (9.3%), imalo anamnezu endometrioze. Analiza je uključivala i 1,907 žena s borderline karcinomom jajnika, a 168 njih (8.8%) dalo je anamnestički podatak o endometriozi.

Sveukupno, anamnezu endometrioze imalo je 136 od 674 (20.2%) žene s karcinomom svijetlih stanica, 169 od 1,220 (13.9%) žena s endometrioidnim rakom i 31 od 336 (9.2%) žena sa low-grade seroznim podtipom invazivnog raka jajnika.

Nije nađena povezanost između endometrioze i rizika za mucinozni rak jajnika (31 od 516 ili 6%) , serozni invazivni high-grade rak (261 od 3,659 ili 7.1%), borderline serozni (103 od 1,140 ili 9%) i borderline mucinozni rak (65 od 767 ili 8.5%).

Zbunjujuće je da dojenje, težina, visina, indeks tjelesne mase, sterilizacija niti obiteljska anamneza raka jajnika, nisu utjecali na povezanost karcinoma i endometrioze.

Kliničari trebaju biti svjesni povećanog rizika za nastanak specifičnih podtipova raka jajnika u žena s endometriozom. Daljnji napori trebaju biti usmjereni na razumijevanje mehanizma koji bi mogao voditi malignoj transformaciji endometrioze, tako da bi se pravovremeno identificirale žene s povećanim rizikom za nastanak raka jajnika.

Studiju su poduprli:
Ovarian Cancer Research Fund, National Institutes of Health, California Cancer Research Program, California Department of Health Services, Lon V Smith Foundation, European Community's Seventh Framework Programme, German Federal Ministry of Education and Research of Germany, Programme of Clinical Biomedical Research, German Cancer Research Centre, Eve Appeal, Oak Foundation, UK National Institute of Health Research, National Health and Medical Research Council of Australia, US Army Medical Research and Materiel Command, Cancer Council Tasmania, Cancer Foundation of Western Australia, Mermaid 1, Danish Cancer Society, and Roswell Park Alliance Foundation.

 

The Lancet Oncology, 2012.

  Novosti - Sve