Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Premda je endometrioza povezana sa smanjenjem broja embrija tijekom postupka in vitro fertilizacije - IVF, kvaliteta embrija i ishod trudnoće ne razlikuju se od pacijentica bez endometrioze, navode japanski ginekolozi.

Ishod IVF postupka kod pacijentica s endometriozom ostaje kontroverzan, naglašavaju znanstvenici sa Tokai University School of Medicine, Kanagawa u svom izviješću, objavljenom u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Neke ranije studije bilježile se određene neželjene učinke na kvalitetu embrija i implantaciju.

Kako bi ispitali ovaj utjecaj, japanski znanstvenici proučavali su učinak endometrioze na ishod IVF postupaka u svojoj klinici. Pratili su ukupno 80 IVF ciklusa kod pacijentica s endometriomima jajnika, kao i 283 ciklusa bez endometrioze.

U skupini pacijentica s endometriozom i endometriomima ukupno je dobiveno manje jajnih stanica, međutim, nisu nađene statistički značajne razlike u tri promatrane skupine u pogledu učestalosti oplodnje, kvaliteta embrija, učestalosti implantacije, učestalosti nastupanja trudnoće i uspješnog poroda, navode autori.

Učestalost oplodnje iznosila je u prosjeku 77.5% do 82.0%, dok je učestalost porođaja živog djeteta po embrio transferu iznosila 14.7% do 15.4%.

Pri tome je uspješnost je bila nešto niža nego u drugim centrima u Japanu, što je povezano s relativno starijom prosječnom dobi pacijentica (oko 34 godine), iznosi japanski znanstveni tim.


Fertil Steril 2005;83:908-913.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve