Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Djeca niske porođajne težine, djeca s intrauterinim zastojem rasta i prijevremeno rođena djeca imaju povišeni rizik pojavnosti epilepsije tijekom prve godine života, rezultat je istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

Dosadašnja istraživanja daju kontroverzne rezultate glede povezanosti epilepsije i porođajne težine ili gestacijske dobi, navode danski znanstvenici sa Sveučilišta u Aarhusu. Autori aktualnog istraživanja su stoga istraživali rizik pojavnosti epilepsije u funkciji gestacijske dobi, porođajne težine i intrauterinog rasta u populacijskom istraživanju koje je obuhvaćalo 1.4 milijuna poroda u Danskoj, u razdoblju između 1979. – 2002. godine. Djeca su praćena do životne dobi od 24 godine. Pojavnost epilepsije je utvrđena ne temelju podataka Danskog nacionalnog bolničkog registra.

Tijekom razdoblja praćenja od 24 godine, od ukupnog broja djece s dijagnozom epilepsije koji je iznosio 1.418.871, hospitalizirano je 14.334 djece. Pojavnost epilepsije rasla je sukladno manjem broju tjedana trudnoće u kojem je dijete rođeno, te manjoj porođajnoj težini. Ova povezanost međutim, slabila je kako je starost djeteta u kojoj je dijagnosticirana epilepsija bila veća.

Znanstvenici navode da je pojavnost epilepsije tijekom prve godine života bila više nego pet puta veća u skupini djece koja su rođena između 22. – 32. tjedna trudnoće u usporedbi s djecom rođenom između 39. – 41. tjedna trudnoće.

Pojavnost epilepsije također je bila pet puta viša u skupini djece čija je porođajna težina bila ispod 2.000 grama u usporedbi s djecom porođajne težine između 3.000 – 3.900 grama. Ova povezanost se mijenjala sa starošću djeteta u vrijeme postavljanja dijagnoze epilepsije, ali je ostajala prisutna sve do rane adolescencije.

"Povezanost niske porođajne težine i prijevremenog poroda s rizikom pojavnosti epilepsije osobito je snažna unutar prvih pet godina života, vjerojatno zbog nezrelosti mozga koji je daleko osjetljiviji pri izlaganju rizičnim čimbenicima tijekom prenatalnog života u odnosu na zreli mozak," zaključak je danskog znanstvenog tima. U ove djece češća je i pojava febrilnih konvulzija.


Am J Epidemiol 2008;167:262-270.


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve