Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Sinovi majki koje su tijekom trudnoće konzumirale tri šalice kave dnevno imaju povećani rizik trajnog nespuštanja testisa – kriptorhizma, objavljeno je u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

Podatci korišteni u istraživanju potječu iz prospektivnog istraživanja pod nazivom "Child Health and Development Studies Cohort", koje je obuhvaćalo 20.754 trudnoća između 1959. i 1967. godine. Iz ovih trudnoća je rođeno 7.574 muških potomaka.

Problem trajno nespuštenih testisa, definiran kao jedan ili oba nespuštena testisa do starosne dobi od 2 godine, bio je prisutan kod 101 dječaka. U 84 slučaja kriptorhizma bilo je moguće prikupiti podatke od majki, kao i informacije o rasnoj i etničkoj pripadnosti, a podatci iz svakog slučaju su potom poređeni s tri kontrolna slučaja iste rase i etničke pripadnosti, kao i godine rođenja.

Američki znanstvenici iz "Center for Research on Women's and Children's Health" Berkeley, California, istraživali su povezanost perzistirajućeg kriptorhizma s pušenjem, uporabom alkohola i konzumiranjem cafeina tijekom trudnoće.

Samo u slučaju konzumiranja cafeina u dozi jednakoj tri šalice kave dnevno, nađena je statistička povezanost s pojavom perzistirajućeg kriptorhizma, kako u univarijantnoj tako i u multivarijantnoj analizi.

U novije se vrijeme pojavi kriptorhizma pridaje sve veća pozornost, "zbog povećane pojavnosti raka testisa, za koji je poznato da se javlja češće kod muškaraca s kriptorhizmom," navodi autorski tim.

Uspoređujući aktualne spoznaje s novijim podatcima o spontanim pobačajima, autori navode: "Izgleda da cafein bitno interferira s reprodukcijom, povisujući učestalost spontanih pobačaja, što je također češće u slučaju abnormalnog fetalnog razvitka. Druga istraživanja su pokazala utjecaj cafeina na porast rizika intrauterinog zastoja rasta, što je još jedan dokaz utjecaja cafeina na normalni fetalni razvitak".


Am J Epidemiol 2008;167:257-261.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve