Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Rezultati istraživanja objavljeni u znanstvenom časopisu Epilepsia ukazuju da je čak i 20 godina nakon porođaja, epilepsija majke u trudnoći povezana sa smanjenom inteligencijom u odrasloj dobi kod muških potomaka.

"Podatak o majčinoj epilepsiji i njenom liječenju mogao bi biti vrlo rani čimbenik u životu fetusa koji bi mogao imati neželjeni učinak na inteligenciju u odrasloj dobi", navode danski znanstvenici sa sveučilišta Statens Serum Institut, Kopenhagen.

"Većina dosadašnjih istraživanja inteligencije i izloženosti antiepileptičkim lijekovima u trudnoći fokusirala se na istraživanja u dječjoj dobi manjoj od 5 godina starosti".

U populacijskom istraživanju provedenom u Norveškoj, istraživači su ispitivali stupanj inteligencije i visinu odraslih osoba čije su majke imale epilepsiju, kao i u kontrolnoj skupini ispitanika čije majke nisu imale epilepsiju. Znanstveni tim je koristio informacije o majčinoj epilepsiji prikupljene iz norveškog nacionalnog registra "Medical Birth Registry" u razdoblju između 1967. do 1979. godine. Informacije o antropometrijskim mjerenjima kao i kvocijentu inteligencije kod 18 i 19-godišnjaka su prikupljene iz registra "Norwegian Conscripts Service" 1984 - 1999.

Autori navode da je prosječan kvocijent inteligencije "IQ score" - prema crtežu na skali od 1 - 9 bio niži kod 1.207 ispitanika čije su majke imale epilepsiju, u usporedbi s 316.554 ispitanika čije majke nisu bolovale od ove bolesti (prosječan "IQ score" je iznosio u prvoj skupini 4.8 u odnosu na 5.2 u drugoj skupini; p < 0.001).

Rezultati testiranja nisu se mijenjali ni nakon korekcije za stupanj edukacije majke, starosnu dob majke, redoslijed porođaja, bračno stanje, godinu rođenja, porođajnu težinu i duljinu.

Prosječna visina sinova majki s epilepsijom iznosila je 178.6 cm, u usporedbi s 179.9 cm sinova čije majke nisu imale epilepsiju (razlika 1.3 cm; p < 0.001).

"Naši rezultati podvlače važnost i potrebitost populacijskih nacionalnih registara s kompletnim dugoročnim praćenjem djece koja su tijekom prenatalnog života bila izložena fenobarbitalu i fenitoinu, lijekovima koji se još uvijek najviše propisuju u mnogim zemljama, kao i djece koja su bila izložena novoj generaciji antiepileptičkih lijekova", zaključak je danskih znanstvenika.

"Ostaje da vidimo hoće li uporaba novijih antiepileptičkih lijekova tijekom trudnoće biti sigurnija za potomke izložene ovim lijekovima tijekom fetalnog života".
 

Epilepsia 2007;48:1731-1738.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve