Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Dodatak folne kiseline i željeza tijekom trudnoće može biti povezan sa smanjenjem rizika za nastanak akutne limfoblastičke leukemiju u djece. Neočekivano dobre vijesti rezultat su istraživanja australskih liječnika iz Pertha, Newcastlea, i Sydneya, pod pokroviteljstvom Cancer Foundation of Western Australia.

Akutna limfoblastična leukemija (ALL) je najčešće maligno oboljenje u djetinjstva u većini razvijenih zemalja, a u čijem nastanku ulogu igraju prenatalna ekspozicija jonizirajućem zračenju, rijetka kromosomalna oštećenja, infektivni agensi, imuni odgovor djeteta, socijalno ekonomski status, maternalni i perinatalni faktori, ekspozicija različitim faktorima onečišćenja okoliša, kao i zanimanje roditelja.

U istraživanju mogućih kauzalnih uzroka - poznatih i suspektnih rizičnih faktora, kao i proučavanju novih hipoteza u nastanku ALL, australski istraživači ispitivali su u periodu od 1984. do 1992. godine putem specijaliziranih upitnika majke, kao i očeve 83 djece s ALL, kao i 166 djece iz kontrolne skupine, uzrasta 0 - 14 godina.

Rezultati studije ukazuju da uzimanje folne kiseline i željeza tijekom trudnoće smanjuje rizik za nastanak ALL u djece za 63%. Substitucija samog željeza bez dodatka folne kiselina smanjuje također rizik za nastanak ALL za 25%, kao što i uzimanje same folne kiselina bez željeza smanjuje rizik za nastanak ALL za 60%.

Daljnje analize ukazuju da uzimanje folne kiselina s ili bez željeza pokazuje zaštitni učinak u nastanku ALL bez obzira na vrijeme započinjanja uzimanja folne kiseline, kao i duljinu trajanja substitucije u trudnoći. Uzimanje samog preparata željeza djeluje blago protektivno, ukazujući time da najveći udio zaštitnog efekta pripada folnoj kiselini.

Odsustvo učinka ovisnog o dozi i trajanju uzimanja folne kiseline govori u prilog da se ne radi o kauzalnim relacijama, iako se i ta pretpostavka ne može isključiti u drugom tipu istraživanja.

Više od toga, ova studija ukazuje na povećani rizik nastanka malignih oboljenja u slučaju deficita folne kiseline, u što su uključeni različiti biološki mehanizmi. Polimorfizam ključnih gena odgovornih za metabolizam folne kiseline mogao bi biti povezan s nekim vrstama raka, uključujući i ALL.


Lancet 2001 December; Vol 358 (9297): 1935-1940

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve