Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


"Pilot studija pokazuje da bi kombinacija gefitiniba i metotreksata mogla biti dobra u liječenju izvanmaternične trudnoće", kaže dr. Stephen Tong sa Sveučilišta Melbourne.

Ova bi kombinacija lijekova mogla biti djelotvorna u liječenju većih izvanmaterničnih trudnoća koje se u današnje vrijeme liječe kirurškim putem te bi se na taj način smanjila potreba za zahvatom.

Izvanmaternična trudnoća javlja se u 1-2% svih trudnoća i povezana je s 3-8% smrti žena u trudnoći. Od kada znamo da su za dobar ishod trudnoće i razvoj posteljice važni receptori za epidermalni faktor rasta (EGF), činilo se logičnim koristiti gefitinib, malu molekulu inhibitora tirozin kinaze koja blokira receptor za EGF i tako prekinuti izvanmaterničnu trudnoću.

Temeljem pretkliničkih studija koje pokazuju da gefitinib jako povećava regresiju tkiva placente potaknutu metotreksatom, dr Tong i kolege potaknuli su prvu fazu ispitivanja kako bi procijenili sigurnost, podnošljivost i učinkovitost navedene kombinacije lijekova (250 mg gefitiniba jedanput dnevno 7 dana) i intramuskularno metotreksat za liječenje ektopične trudnoće (GEU).

Dvanaest žena u kojih je UZV dijagnosticirana GEU u jajovodu, bilo je liječeno metotreksatom, a ishodi su bili uspoređeni sa 71 kontrolnom pacijenticom u čijoj je anamnezi bilo liječenje GEU samo metotreksatom.

Kombinacija gefitinib-metotreksat dovela je do rezolucije ektopične trudnoće u 10 od 12 žena (83%), a samo 1 od tih 10 trebala je i drugu dozu metotreksata. Preostale dvije imale su abdominalnu bol i bile podvrgnute laparoskopskoj salpingektomiji. Kombinirano liječenje nije uzrokovalo signifikantnu toksičnost, izvješteno je u Obstetrics & Gynecology.

Nuspojave su uključivale prolazni akneiformni osip u 8 žena i proljev u 5 žena, a to su poznate nuspojave gefitiniba. "U sudionica ispitivanja brzo je nastupila menstruacija, a vidjeli smo i uspješne spontane trudnoće“, rekao je dr. Tong.

"U kontrolnoj skupini bilo je 6 žena koje su imale bazalnu razinu HCG između 1000 i 3000 IU/L i koje su uspješno liječene bez kirurškog zahvata. Medijan razine HCG pao je gotovo na trećinu između 1. i 4. dana, dok je razina HCG u kontrolnih pacijentica rasla između 1. i 4. dana. Sedmoga dana medijana razina BHCG bila je značajno niža u studiji nego u kontrolnoj skupini (261 naprema 1426 IU/L; p=0.008).

Medijan vremena za rezoluciju ektopične trudnoće bio je puno kraći u ispitivanoj skupini nego u kontrolnoj (21 vs 32 dana; p=0.018). "U fazi 2 bit će uključene i GEU koje su veće (starije), u kojima će inkluzijski kriterij biti serumski HCG prije liječenja od 1000-10,000", rekao je dr. Tong. "Dakle, uključit ćemo one pacijentice s GEU koje su ranije bile liječene kirurškim putem nakon što su se javile na pregled u kliničku ustanovu.“

"Za sada nećemo objavljivati rezultate 2. faze istraživanja, jer je ono u tijeku. Početni rezultati u 19 od 28 žena su ohrabrujući. Ne mislimo da će faza 2 biti dovoljna da bi ovaj koncept zaživio i u klinici, ali ako uspijemo, bit će to važan korak da bi se započelo konačno randomizirano kontrolirano istraživanje u fazi 3", rekao je dr. Tong.

 

Obstet Gynecol 2013;122:745-751. SOURCE: http://bit.ly/19BFSHV


:: Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni ::
  Novosti - Sve