Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Učestalost spontanih pobačaja u klinički dijagnosticiranih trudnoća procjenjuje se na 15 - 20%. Znanstvene studije ukazuju da se većina supkliničkih trudnoća (biokemijske trudnoće) završava također spontanim pobačajem. Klinički pobačaj je događaj koji obično nema tendenciju ponavljanja. Ponavljani spontani pobačaj (habitualni pobačaj), koji se definira kao tri ili više uzastopnih spontanih pobačaja prije 20 tjedna trudnoće, javlja se s učestalošću od 0,5 - 2%.

U razmatranju uzroka ponavljanih spontanih pobačaja sljedeći faktori igraju određenu ulogu: anomalije maternice, oštećenje lutealne faze ciklusa, povišena razina prolaktina ili muških spolnih hormona, povišena razina homocisteina, genitalne infekcije, balansirana translokacija kromosoma u jednog od bračnih partnera, kao i autoimuna disfunkcija (5-10% svih pacijentica): antifosfolipidni sindrom, protutijela protiv štitnjače kao i protutijela protiv DNA (anti - single strand DNA autoantibodies).

Austrijski znanstvenici ispitivali su djelomičnu varijaciju gena koji putem svojih produkata kontrolira funkciju krvnih žila, i pri tome ustanovili 60% povećani rizik za nastanak ponavljanih spontanih pobačaja. Produkt gena o kojem se ovdje govori je dušični oksid - NO, koji nastaje prilikom konverzije aminokiseline L-arginin u aminokiselinu L-citrulin, u procesu kojeg katalizira enzim sintaza dušičnog oksida - NOS.

Uloga dušičnog oksida je predmet istraživanja mnogobrojnih znanstvenika posljednjih godina. Tako je poznato da NO igra značajnu ulogu u ovulaciji: inhibicija njegove sinteze vodi sniženom protoku krvi kroz jajnik, atreziji folikula, redukciji ovulatorne efikasnosti kao i maturaciji jajne stanice. Nadalje, dušični oksid modulira produkciju hormona posteljice, a radovi objavljeni tijekom prošle godine upućuju na negativni utjecaj polimorfizma gena koji kodira NOS na rani embrionalni razvitak u miševa.

U sljedećem radu znanstvenici su proučavali polimorfizam "introna 4 eNOS3 gena" ("eNOS3" = endotelna sintaza dušičnog oksida) u pacijentica s ponavljanim spontanim pobačajima. Endotelna sintaza dušičnog oksida se nalazi u terminalnim resicama i sinciciotrofoblastu (dijelovi posteljice), a tijekom prvog trimestra trudnoće, produkcija hormona posteljice (prije svega hCG) je modulirana ekspresijom ovog enzima, odnosno sintezom dušičnog oksida u stanicama trofoblasta.

Gen za endotelnu sintazu dušičnog oksida sačinjavaju 2 alela: "polimorfni alel" ( alel A) i "divlji tip" ( alel B). Kod 196 ispitivanih pacijentica utvrđeno je da 68% žena posjeduje B/B konstelaciju, 31% žena A/B konstelaciju i 0,5% žena A/A konstelaciju.

Proučavanjem dobivenih rezultata, ustanovljena je statistički značajna razlika u distribuciji genetske učestalosti heterozigotsne konstelaciju A/B između pacijentica s habitualnim pobačajem i kontrolne grupe (36,7 vrs. 23.8%).

Povećana učestalost eNOS3 A/B gena za 60% u grupi pacijentica s ponavljanim spontanim pobačajima ukazuje nesumnjivo na značaj dušičnog oksida u procesu implantacije. Izvanredni rezultati, koji za nas ostaju još uvijek izvan domene i mogućnosti kliničke iskoristljivosti.


Human Reproduction, Aug 2001; Vol 16 (8): 1644-1647

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve