Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Žene s gestacijskim dijabetesom u trudnoći vrlo često su nedovoljne aktivne nakon porođaja, što je povezano s nedostatkom socijalne podrške, rezultati su australskog ispitivanja objavljenog u znanstvenom časopisu Diabetes Care.

Žene s gestacijskim dijabetesom imaju povišeni rizik za kasniji razvitak dijabetesa tip 2, navode australski znanstvenici sa Sveučilišta u Sydneyu. "Redovita tjelovježba, umjerenog ili jačeg intenziteta, povezana je sa smanjenim rizikom za dijabetes, čak i nakon korekcije podataka za BMI", nastavljaju znanstvenici.

Znanstveni tim je slučajnim odabirom pratio skupinu od 226 žena koje su tijekom posljednjih 6 do 24 mjeseca posjećivale centar za dijabetes zbog gestacijskog dijabetesa. Praćeno je više parametara, između kojih i tjelovježba nakon porođaja, samo-učinkovitost i socijalna podrška, kao i smetnje u obavljanju tjelovježbi.

Ispitanice su u prosjeku imale 33.4 godina. Ukupno je 26.1% ocijenjeno neaktivnim nakon porođaja, a samo 33.2% ispitanica su klasificirane u skupinu s dovoljno tjelovježbe.

Najčešći tip tjelesne aktivnosti bila je šetnja. Većina ispitanica nisu imale umjerenu, niti jaču tjelesnu aktivnost. Najčešće smetnje u obavljanju tjelovježbe su bile manjak pomoći oko njege djeteta (49.1%) i nedostatak vremena (37.6%).

Usmena podrška je bila najčešći tip socijalne podrške koju su ispitanice primile (39.1). Više od polovine ispitanica nikada nije imalo pomoć u obavljanju kućanskih poslova. Nedostatak vremena i osjećaj umora su bili usko povezani s niskom samo-učinkovitosti u tjelovježbi.

Rezultat multivarijacijske analize je pokazao povezanost između dovoljne tjelesne aktivnosti, dobre socijalne podrške, kao i visoke samo-učinkovitosti.

"Ovo je veoma važna skupina osoba prema kojima treba usmjeriti preventivne strategije za nastanak dijabetesa", navode znanstvenici, a planiranje "intervencije u prevenciji dijabetesa za žene s gestacijskim dijabetesom u trudnoći zahtijeva daljnje istraživanje ponašanja".


Diabetes Care 2005;28:2650-2654.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve