Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

U periodu između 07. - 08. prosinca 2005. godine u KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, održan je Peti Hrvatski tečaj iz kolposkopije i bolesti vrata maternice s nazivom "Značenje kolposkopije u ranoj dijagnostici i prevenciji neoplastičkih promjena vrata maternice i donjega genitalnoga trakta". Osim teorijskog, tečaj obuhvaća i praktični dio, nakon čega će naša zemlja imati 65 izučenih kolposkopičara.

Prvi Hrvatski tečaj iz kolposkopije je održan u lipnju 1998. godine, a 22. siječnja 2000. godine je osnovano i Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice pri Hrvatskom liječničkom zboru. Povod povećanom zanimanju za kolposkopiju je stalni porast broja pacijentica s citološkim abnormalnostima vrata maternice, osobito kod mladih pacijentica i žena u naponu roditeljstva.

U uvjetima idealnog citološkog probira, s približno 500 ginekologa u 3 godine bi mogla biti obuhvaćena čitava ženska populacija u Hrvatskoj, s približno dva milijuna žena. U tako pokrivenoj populaciji bismo mogli očekivati oko 2.5% onih s abnormalnim citološkim nalazima, gdje je potrebna kolposkopija kao intermedijarna metoda probira i sekundarna mjera prevencije maligne bolesti vrata maternice i donjeg genitalnog trakta.

Prema današnjim spoznajama i cervikalna intraepitelna lezija (CIN) i cervikalni karcinom se tretiraju kao spolno prenosive bolesti, te je nužno liječenjem obuhvatiti i muškog partnera. U ranom otkrivanju i prevenciji neoplastičnih promjena kod muškarca, pri ginekološkim klinikama u svijetu su osnovane polikliničke jedinice u kojima se vrši dijagnostika i liječenje virusnih promjena muškog spolovila, a kolposkopija u žena, odnosno peniskopija u muškarca, ima svoje mjesto i ulogu u dijagnostičkom algoritmu. U našoj sredini muški partner s virusnim promjenama penisa, testisa i perineuma upućuje se u venerološku ambulantu klinika i odjela.

"Obvezni smo se pridržavati osnovnih načela, da svakoj djevojci koja je započela svoj seksualni život objasnimo potrebu redovitih ginekoloških i citoloških kontrola, te kolposkopije u indiciranim slučajevima", navode organizatori skupa prof. dr. Goran Grubišić, predsjednik i doc.dr. Nikola Ljubojević, prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice.

"To je zadaća ne samo ginekološke vertikale (primarna i sekundarna zdravstvena zaštita, te privatne ginekološke ordinacije) nego i programa izobrazbe prilagođenih populaciji s kojom će se razgovarati i kojima treba naći mjesta u osnovnim i srednjim školama".

Zadatak novoosnovanog Društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a jest i program obuhvata partnera onih djevojaka i žena koje nose virusnu infekciju cerviksa povezanu s intraepitelnom neoplazijom vrata maternice.

Potrebno je razmisliti o određenom programu koji bi se ponudio osmogodišnjim i srednjim školama radi odgovarajuće izobrazbe adolescenata. Razlozi su prevencija, rana dijagnostika, liječenje i prekid tzv. "ping-pong" infekcije, te poticaj na odgovorno seksualno ponašanje.

Tijekom tečaja je reafirmirana kolposkopska klasifikacija i terminologija s XI Svjetskog kongresa iz cervikalne patologije i kolposkopije, održanog u Barceloni 2002. godine, kao i algoritam obrade vrata maternice nakon kolposkopskog pregleda, te je potaknuta suradnja svih zainteresiranih.
 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve