Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Uporaba 17-OH progesteron kaproata (17-OHP) u sprječavanju ponavljanih prijevremenih porođaja povezana je s gotovo trostrukim porastom rizika pojavnosti gestacijskog dijabetesa melitusa, rezultati su aktualnog istraživanja.

"Suvremena uporaba progesterona u sprječavanju ponavljanih prijevremnih porođaja od velikog je medicinskog značaja", navode američki znanstvenici iz Mount Sinai School of Medicine, New York. "Naši rezultati međutim ukazuju, da ova terapija povisuje rizik nastanka drugih komplikacija u trudnoći - gestacijskog dijabetesa".

Američki znanstvenici su uspoređivali pojavnost gestacijskog dijabetesa u skupini 2.081 trudnice čije su ranije trudnoće dovršene prijevremenim porođajem, pri čemu je kod 557 trudnica profilaktički korišten 17-OHP (250 mg tjedno, intramuskularna primjena) između 16. - 21. tjedna trudnoće. Indeks tjelesne mase bio je sličan u obje skupine.

Autorski tim, koji je svoje izvješće objavio u znanstvenom časopisu Diabetes Care, iznosi da je pojavnost gestacijskog dijabetesa bila statistički značajno viša u skupini trudnica koje su primale 17-OHP (12.9%) u odnosu na kontrolnu skupinu trudnica (4.9%). Tako je pojavnost gestacijskog dijabetesa bila gotovo trostruko povišena (2.9 puta) u skupini trudnica koje su primale 17-OHP.

Gestacijska dob pri porođaju bila je slična u obje skupine trudnica (36.9 tjedana kod trudnica koje su primale 17OHP i 37.1 tjedana u kontrolnoj skupini). Učestalost ponavljanog prijevremenog porođaja, prije napunjenih 35 tjedana također se nije značajno razlikovala između dvije skupine (12.4% vrs 9.6%).
"Dijabetogeni učinak progesterona poznat je od ranije, stoga je važno upozoriti liječnike koji se odluče za progesteronsku terapiju u trudnoći, kratko prije početka terapije načiniti testove za dijabetes, tako da se rano liječenje ne odgađa kod onih trudnica gdje se može pružiti optimalan ishod trudnoće", navode autori.

Znanstvenici navode potrebitost daljnjih istraživanja "kako bi se točnije razjasnila povezanost između primjene progesterona i gestacijskog dijabetesa u žena sa ili bez drugih rizičnih čimbenika za razvitak gestacijskog dijabetesa, kao i za određivanje točnog učinka progesteronske terapije na inzulinsku rezistenciju tijekom trudnoće".


Diabetes Care 2007;30:2277-2280.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve