Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


Nova studija pokazuje da više od 90% karcinoma endometrija ima promijenjenu metilaciju gena HAND2 što ukazuje da epigenetska modifikacija gena ima odlučujuću ulogu u razvoju karcinoma endometrija.

HAND2 je progesteron-regulirajući gen pluripotentnih bazalnih stanica koji sudjeluje u razvoju endometralne strome gdje se razvija najveći broj karcinoma endometrija.

Autori su koristili nova biološke metode za usporedbu metilacije kod karcinoma endometrija i normalnog endometrija. Sakupili su u studiji podatke o metilaciji DNA na mjestima vezanja citozina i gvanina kod karcinoma endometrija i kod normalnog endometrija.

Tijekom istraživanja, znanstvenici su identificirali HAND2 kao najvažniji čimbenik u razvoju karcinoma jer je pokazivao najznačajniju razliku u metilaciji. Uspoređujući nove informacije sa drugim poznatim činjenicama, zaključili su da je HAND2 metilacija za sada najčešća molekularna alteracija kod karcinoma endometrija.

"Naš rad daje jasan dokaz da nije potrebna samo genetska alteracija koja započinje i održava rast karcinoma nego da i epignetska alteracija može biti početni korak", kaže vođa studije Martin Widschwendter (University College London Women’s Cancer Department).

Istraživači su izjavili da HAND2 metilacija takođet može biti biomarker za ranu detekciju karcinoma jer metilacija gena raste čak i u premalignim lezijama.

Istraživači su izjavili da genska metilacija može isto tako biti i prediktor za odgovor na liječenje jer analiza HAND2 metilacije u endometralnom sekretu sakupljenom kod postmenopauzalnih žena koje krvare precizno pokazuje rani stadij raka. Studija je pokazala da visoka razina metilacije predskazuje loš odgovor na progesteronsko liječenje za zaustavljanje rasta prekanceroznih stanica u abnormalnom tkivu.

Autori su zaključili da su potrebne daljnje studije da bi se ovi podaci koristili za kliničku upotrebu iako je nihovo istraživanje pokazalo da je "HAND2 metilacija zajednička i veoma važna molekularna alteracija kod karcinoma endometrija" .

 

 

Jones A, Teschendorff AE, Hayward JD, et al. Role of DNA methylation and epigenetic silencing of HAND2 in endometrial cancer development.
PLOS Med. November 12, 2013. DOI: 10.1371/journal/pmed.1001551.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve