Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Učestalost spontanog gubitka embrija tijekom postupaka in vitro fertilizacije (IVF) i postupka intracitoplazmatične injekcije spermija (ICSI) je slična, rezultat je studije objavljene u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Objavljeni rezultati temelje se na istraživanju 543 pacijentice liječene od neplodnosti konvencionalnim postupkom IVF, kao i 419 pacijentica liječenih od neplodnosti kombiniranim postupkom IVF + ICSI. Gubitak embrija je definiran razlikom u broju trudnoća, odnosno embrija kod kojih je ultrazvučnim putem registrirana trudnoća s embrijem i otkucajima srca tijekom drugog i tijekom prvog trimestra trudnoće.

Proučavajući utjecaj vrste potpomognute oplodnje na gubitak embrija, znanstvenici iz Kaplan Medical Center, Rehovot (Israel) ispitivali su također povezanost početnog broja embrija i majčine starosti.

Rani gubitak četvorki, trojki, blizanačkih i jednoplodnih trudnoća nakon bilo kojeg od postupaka potpomognute oplodnje bio je sličan. Najveći postotak gubitka - 33.3% zabilježen je u skupini trudnoća s 3 embrija nakon konvencionalnog IVF postupka. Najniža učestalost gubitka embrija od 18.6% nađena je u blizanačkim trudnoćama nakon postupka IVF + ICSI.

Pacijentice starije od 35 godina koje su liječene konvencionalnim IVF postupkom imale su veći gubitak embrija u odnosu na mlađe pacijentice iz iste skupine, najvjerojatnije zbog statistčki značajno većeg gubitka embrija u blizanačkim trudnoćama. Suprotno tomu, ovaj rezultat nije uočen kod pacijentica liječenih postupkom IVF + ICSI.

"Naše promatranje upućuje da ne postoji značajna razlika u gubitku/preživljavanju embrija u multiplim trudnoćama nakon jednog od postupaka potpomognute oplodnje IVF ili ICSI," zaključuju autori. "Moguće je da značajnu ulogu u ishodu multiplih trudnoća nakon postupaka u okviru potpomognutih metoda reprodukcije igraju i drugi čimbenici kao što su kvaliteta embrija ili uterini mikrookoliš."
 

Fertil Steril 2004;82:1536-1539.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve